Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Про нас

Професійна Асоціація учасників Ринків капіталу та Деривативів (ПАРД) – професійне об’єднання на фондовому ринку України. Асоціація, заснована 1996 року, представляє інтереси всіх вітчизняних депозитарних установ та торговців цінними паперами. У 2017 році ПАРД вкотре підтвердила статус саморегулівної організації (СРО) за видом професійної діяльності - депозитарна діяльність, а на початку 2015 року отримала додатково статус СРО з торгівлі цінними паперами.

 

Наразі в рамках об’єднання діють Комітет з питань фінансового моніторингу, Комітет з питань корпоративного управління.  Крім того, ПАРД веде Ренкінги професійних учасників, здійснює Третейський розгляд спорів та бере участь у розробці профільного законодавства.

 

Управління Асоціацією здійснюють Загальні збориРада ПАРДДисциплінарна колегія.

 

Протягом всього періоду роботи Асоціації, її представники взяли участь у розробці низки профільних нормативно-правових актів: від законів до актів рекомендаційного характеру з питань депозитарної діяльності, торгівлі цінними паперами, іноземного інвестування, фінансового моніторингу, корпоративного управління, розкриття інформації, захисту персональних даних та протидії фінансуванню тероризму.

ПАРД регулярно проводить науково-освітні та науково-практичні заходи з різних аспектів професійної діяльності учасників фондового ринку.

 

Представники Асоціації входять до консультативно-дорадчих органів при органах державної влади. Фахівці Асоціації є постійними учасниками Комітетів та робочих груп при НКЦПФР, Державного комітету фінансового моніторингу, Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва, Антимонопольного комітету України.