Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Експертна рада з удосконалення інфраструктури

Експертна Рада з питань удосконалення інфраструктури фінансового ринку є постійно діючою консультативно-дорадчою групою фахівців при Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД)

Експертна Рада створена з метою сприяння здійсненню професійної діяльності учасниками ПАРД та формуванню фахової позиції під час реформування фінансового ринку в Україні.

Експертна Рада створена на засадах прозорості, фаховості та публічності. 


Основними задачами Експертної Ради є:

  • Аналіз законодавства України та підготовка пропозицій щодо розроблення проектів змін до нього.
  • Проведення експертиз проектів програм, стратегій та інших документів.
  • Створення умов для задоволення потреб споживачів фінансових послуг у якісних та доступних сервісах, через забезпечення ефективного акумулювання, розподілу та обігу фінансових ресурсів.
  • Побудова розумного рівня захищеності інвестицій з одночасним зменшенням собівартості фінансових послуг.
  • Об’єднання зусиль учасників ПАРД з метою сприяння вдосконаленню законодавства України з питань удосконалення ринків капіталу.
 
Склад Експертної Ради

Експертна Рада складається з представників учасників ПАРД та незалежних експертів, які мають відповідну фахову підготовку та практичний досвід у розбудові фінансових ринків.