Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Приєднатися

ПАРД представляє та захищає права членів ПАРД у органах державної влади та інших установах, у тому числі в судових, бере участь у розробці законопроектів та проектів нормативних актів, виконує експертизу документів, що стосуються фондового ринку. Макимальний розмір квартальних членських внесків та вступного внеску рішенням Загальних зборів членів ПАРД від 22.04.2015 року затверджений на рівні 1520 грн. та 4000 грн. відповідно. Фактичні розміри внесків встановлюються Радою ПАРД.
 
Розмір вступного внеску з 1 січня 2018 року по 31 травня 2018 року становить 1 грн. (Розмір встановлено Рішенням Ради від 21.12.2017 року)
 
Розмір членського внеску для 1 кварталу 2018 року становить 1500 грн. (Розмір встановлено Рішенням Ради від 21.12.2017 року)
 
Для вступу до ПАРД заявнику необхідно подати до ПАРД:
  • заяву на вступ до ПАРД (завантажити)
  • анкету члена ПАРД (завантажити)
  • копію  виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців щодо реєстрації
  • копію ліцензії (ліцензій) на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
  • копію платіжного документу про сплату вступного внеску
  • копію діючої редакції статуту (прошиту, пронумеровану та засвідчену)
  • згода на обробку персональних даних від кожної фізичної особи, зазначеної у анкеті (завантажити)

Заява на вступ до ПАРД, анкета члена ПАРД заповнюється у друкованому вигляді.
 
Копії документів, що подаються до ПАРД мають бути засвідчені підписом посадової особи заявника, яка має відповідні повноваження, та печаткою юридичної особи – заявника (за наявності).
 
Питання про прийняття заявника в члени ПАРД виноситься на найближче засідання Ради ПАРД.
 
З питань членства в Асоціації звертайтесь до  Дмитра Довбиша  на електронну адресу або за тел. (044) 2869420 (вн. 106)
Чи підтримуєте Ви механізм прийняття та набрання чинності нормативних актів НКЦПФР, який пропонує ПАРД?
Так 96%
Ні 4%
Чи зацікавлені Ви у запровадженні віддаленого укладення договорів та обслуговування клієнтів торговців та депозитарних установ без необхідності особистої присутності клієнта?
Так 88%
Ні 12%