Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Приєднатися

ПАРД спрямовує свою діяльність на побудову та існування прозорих та конкурентоспроможних умов професійної діяльності учасників ринків капіталу, забезпечення споживачів гарантіями якості фінансових послуг, передбачення потреб учасників ринків та забезпечення їх можливістю впливу на розвиток та регулювання ринків шляхом участі у розробці законопроектів та проектів нормативних актів.

 ПАРД має статус саморегулівної організації за двома видами професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами та депозитарної діяльності.

 Максимальний розмір вступного внеску рішенням Загальних зборів членів ПАРД від 22.04.2015 року затверджений на рівні 4000 грн. Максимальний розмір періодичних (квартальних) членських внесків рішенням Загальних зборів членів ПАРД від 22.04.2023 року затверджений на рівні 8000 грн. 

Фактичні розміри внесків встановлюються Радою ПАРД.

 Розмір вступного внеску з 1 жовтня 2022 року становить 4000 грн. (Розмір встановлено Рішенням Ради від 08.09.2022 року)

 Розмір періодичного (квартального) членського внеску до ПАРД з 1 липня 2023 року становить 8000 грн.

 (Розмір встановлено Рішенням Ради від 01.06.2023 року)

 Для вступу до ПАРД заявнику необхідно подати до ПАРД:

  • заяву на вступ до ПАРД (завантажити)
  • анкету члена ПАРД (завантажити)
  • копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо реєстрації або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг;
  • копію чинної редакції Статуту (прошиту, пронумеровану та засвідчену у порядку, встановленому цим Положенням) або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг
  • копію платіжного документу про сплату вступного внеску
  • згода на обробку персональних даних від кожної фізичної особи, зазначеної у анкеті (завантажити)

 Заява на вступ до ПАРД, анкета члена ПАРД заповнюється у друкованому вигляді.

 Копії документів, що подаються до ПАРД мають бути засвідчені підписом посадової особи заявника, яка має відповідні повноваження, та печаткою юридичної особи – заявника (за наявності).

 Питання про прийняття заявника в члени ПАРД виноситься на найближче засідання Ради ПАРД.

 При зміні найменування члена ПАРД разом з регулярною (щоквартальною) інформацією необхідно подати до ПАРД:

  • заяву на видачу нового свідоцтва про членство в ПАРД складену у довільній формі
  • анкету члена ПАРД

При зміні місцезнаходження члена ПАРД разом з регулярною (щоквартальною) інформацією необхідно подати до ПАРД:

  • анкету члена ПАРД

 З питань членства в Асоціації звертайтесь до  Заболотньої Юлії на електронну адресу [email protected] або за тел. (044) 5165227