Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Приєднатися

ПАРД представляє та захищає права членів ПАРД у органах державної влади та інших установах, у тому числі в судових, бере участь у розробці законопроектів та проектів нормативних актів, виконує експертизу документів, що стосуються фондового ринку. Максимальний розмір вступного внеску рішенням Загальних зборів членів ПАРД від 22.04.2015 року затверджений на рівні 4000 грн. Максимальний розмір квартальних членських внесків рішенням Загальних зборів членів ПАРД від 15.06.2018 року затверджений на рівні 3040 грн. Фактичні розміри внесків встановлюються Радою ПАРД.
 
Розмір вступного внеску з 1 червня 2018 року по 31 грудня 2018 року становить 1 грн. (Розмір встановлено Рішенням Ради від 19.04.2018 року)
 
Розмір членського внеску для 3 кварталу 2018 року становить 2000 грн. (Розмір встановлено Рішенням Ради від 15.06.2018 року)
 
Для вступу до ПАРД заявнику необхідно подати до ПАРД:
  • заяву на вступ до ПАРД (завантажити)
  • анкету члена ПАРД (завантажити)
  • копію  виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців щодо реєстрації
  • копію ліцензії (ліцензій) на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів
  • копію платіжного документу про сплату вступного внеску
  • копію діючої редакції статуту (прошиту, пронумеровану та засвідчену)
  • згода на обробку персональних даних від кожної фізичної особи, зазначеної у анкеті (завантажити)

Заява на вступ до ПАРД, анкета члена ПАРД заповнюється у друкованому вигляді.
 
Копії документів, що подаються до ПАРД мають бути засвідчені підписом посадової особи заявника, яка має відповідні повноваження, та печаткою юридичної особи – заявника (за наявності).
 
Питання про прийняття заявника в члени ПАРД виноситься на найближче засідання Ради ПАРД.
 
З питань членства в Асоціації звертайтесь до  Дмитра Довбиша  на електронну адресу або за тел. (044) 2869420 (вн. 106)
Чи підтримуєте Ви механізм прийняття та набрання чинності нормативних актів НКЦПФР, який пропонує ПАРД?
Так 97%
Ні 3%
Чи зацікавлені Ви у запровадженні віддаленого укладення договорів та обслуговування клієнтів торговців та депозитарних установ без необхідності особистої присутності клієнта?
Так 89%
Ні 11%