Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Експертна рада з оподаткування

Експертна Рада з питань оподаткування, обліку та фінансової звітності є постійно діючою консультативно-дорадчою групою фахівців при Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД)

Експертна Рада створена з метою сприяння здійсненню професійної діяльності на фондовому ринку членами Асоціації та підвищення кваліфікації фахівців членів Асоціації у сфері оподаткування операцій з цінними паперами, ведення бухгалтерського та податкового обліку та підготовки фінансової звітності за міжнародними стандартами.

Основними задачами Експертної Ради є:
 • проведення експертиз проектів нормативно-правових актів, програм та інших документів, а також складання висновків за результатами їх проведення;
 • аналіз законодавства України та підготовка пропозицій щодо розроблення проектів нормативно-правових актів та внесення змін до нормативно-правових актів з питань оподаткування, обліку та фінансової звітності;
 • розроблення рекомендацій, методичних матеріалів для професійних учасників фондового ринку – торговців цінними паперами та депозитарних установ;
 • організація обговорень положень окремих нормативно-правових актів у формі громадських дискусій, круглих столів, конференцій тощо;
 • об’єднання зусиль членів Асоціації з метою сприяння вдосконаленню законодавства України з питань оподаткування, бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
 
Склад Експертної Ради

 1. Зацерковна Тетяна Миколаївна
 2. Величко Олена Георгіївна
 3. Кукоба Олег Миколайович
 4. Ярош Зоя Володимирівна
 5. Шматко Олексій Юрійович
 6. Бажкова Ольга Іванівна
 7. Масєнко Олександр Миколайович
 8. Коркушко Маргарита Олександрівна