Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Комітет з питань фінансового моніторингу

Комітет ПАРД  з питань фінансового моніторингу створений з метою формування об’єктивної оцінки процесів здійснення СПФМ фінансового моніторингу, експертного аналізу законодавчих ініціатив з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, консолідації пропозицій до проектів законодавчих актів учасників ринків капіталу щодо здійснення ними фінансового моніторингу. 

До уваги Комітету, в тому числі, але не виключно, відносяться питання щодо здійснення належної перевірки СПФМ, діджиталізації проведення верифікації, звітування щодо порогових та підозрілих операцій, встановлення високого ризику клієнтів, огляд методичних рекомендацій щодо розробки внутрішніх документів СПФМ стосовно здійснення ними фінансового моніторингу.


Склад Комітету ПАРД з питань фінансового моніторингу

ПІБ члена Комітету

Найменування компанії

1

Костянтин Хуторянський

СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ»

2

Андрій Яценко

ТОВ «СОЛІД ДНІПРО»

3

Олександр Масєнко

ТОВ «УНІВЕР КАПІТАЛ»

4

Людмила Семесько

ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

5

Єгор Савченко

ТОВ «УНІВЕР КАПІТАЛ»

6

Олексій Кий

ПАРД

7

Маргарита Коркушко

ПАРД