Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Учасники ПАРД

ПАРД об’єднує професійних учасників фондового ринку, що здійснюють депозитарну діяльність, зберігачів цінних паперів та реєстраторів цінних паперів.

Ви можете ознайомитися з Переліком учасників ПАРД.

Учасники ПАРД щоквартально звітують перед Асоціацією згідно з вимогами Положення про звітність членів ПАРД перед ПАРД.

З 2003-го року Асоціація регулярно складає рейтинг професійних учасників ринку депозитарної діяльності. З 2009-го року ПАРД запровадила Ренкінги реєстраторів та зберігачів, які Асоціація обраховує щоквартально.

Ренкінги реєстраторів обраховують за такими параметрами:

  • За кількістю емітентів
  • За кількістю проведених за квартал операцій
  • За кількістю відкритих особових рахунків

Ренкінги зберігачів обраховують за такими параметрами:

  • За обсягом депозитарних активів за номінальною вартістю
  • За обсягом проведення облікових операцій
  • За кількістю депонентів