Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Пруденційний нагляд

Пов'язані новини

25.01
2018

Роз’яснення Аудиторської палати України щодо підтвердження прибутку поточного року, включеного до складу регулятивного капіталу

Положенням щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, яке затверджене рішенням...
17.05
2017

ПАРД отримала відповідь НКЦПФР на запит стосовно розрахунку нетто-доходу та врахування вартості акцій ВАТ та ЗАТ при розрахунку регулятивного капіталу

НКЦПФР надала відповіді на запит Асоціації щодо практичного застосування деяких норм Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності...
17.03
2017

УВАГА! 17 березня набирають чинності Зміни до Положення про пруденційні нормативи стосовно підтвердження нерозподіленого прибутку на початок звітного року аудитором

У черговому номері бюлетеня "Офіційний вісник України" від 17 березня 2017 року № 22 опубліковано Рішення НКЦПФР від 31 січня 2017 року № 56 «...