Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Третейський суд

Постійно діючий третейський суд ПАРД (далі – Третейський суд ПАРД) був створений за рішенням XVII Загальних зборів членів ПАРД від 21.01.2005 року та зареєстрований Головним управлінням юстиції у м. Києві (Свідоцтво № 008-2005).

Третейський суд ПАРД знаходиться за адресою: 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 19, офіс 311 (біля станції метро Лівобережна).

Третейський суд ПАРД створений та діє на основі Закону України «Про третейські суди», Положення про Третейський суд ПАРД, Регламенту Третейського суду ПАРД.

Суддями Третейського суду ПАРД є 11 досвідчених та висококваліфікованих фахівців, серед яких адвокати, юристи, науковці, керівні посадові особи професійних учасників фондового ринку, знавці у галузі корпоративного права.

Список третейських суддів Третейського суду  ПАРД та усі зміни до нього реєструються в органах юстиції згідно законодавства України. Список має обов’язковий характер для сторін спору.

Інформація щодо державної реєстрації Третейського суду ПАРД включена до Єдиного реєстру громадських формувань, що ведеться Головним управлінням юстиції у м. Києві.

Переваги розгляду спорів у Третейському суді ПАРД

1. Скорочена процедура розгляду спорів та неможливість оскарження рішення третейського суду по суті. У державних судах рішення суду не є остаточним і може бути оскаржене по суті у двох-трьох інстанціях, що затягує на багато місяців (а іноді років) одержання остаточного рішення по справі та збільшує витрати сторін спору на одержання цього рішення. Відповідно до Закону рішення третейського суду є остаточним і оскарженню не підлягає, крім випадків, визначених Законом (серед переліку таких випадків відсутня можливість оскарження рішення третейського суду по суті). Строк розгляду справи у Третейському суді ПАРД становить від двох тижнів до трьох місяців.

2. Економія витрат (судовий збір), які необхідно сплатити для розгляду спору у суді. Ставки судового збору для розгляду спорів у державному суді відповідно до Закону України «Про судовий збір» постійно збільшуються. На сьогоднішній день розгляд позовів та отримання остаточного судового рішення у державних судах потребує значних затрат.

3. Можливість пред’явлення позову в третейський суд незалежно від місця знаходження відповідача. Слід зазначити, що при розгляді спорів в державних судах територіальну підсудність спору часто визначають залежно від місцезнаходження відповідача, що, в свою чергу, підвищує витати на розгляд спорів у зв’язку з необхідністю оплати відряджень співробітників. Розгляд спору у порядку третейського судочинства здійснюється за місцезнаходженням суду (місто Київ).

4. Можливість вибору сторонами судді для розгляду спору. В третейському застереженні сторони можуть відразу вказати суддю (суддів), яким вони довіряють розгляд спору зі списку суддів третейського суду.

5. Відповідно до Закону рішення третейського суду виконуються зобов’язаною стороною добровільно, в порядку та строки, що встановлені в рішенні. Разом з тим, рішення третейського суду, яке не виконано добровільно, підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження». В практиці діяльності суду є прецеденти виконання рішень третейського суду в примусовому порядку.

6. Практичний досвід діяльності суду.