Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

15 листопада 2022 року відбудуться Загальні збори членів ПАРД


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ

XXХVІІ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЧЛЕНІВ ПАРД

 

Шановні члени ПАРД!

 

Рішенням Ради ПАРД (Протокол засідання Ради ПАРД №17 від 06.10.2022 року)

прийнято рішення про скликання XXХVІІ чергових Загальних зборів членів ПАРД, які проходитимуть

 

шляхом письмового опитування членів ПАРД.

 

Дата проведення Загальних зборів – дата проведення підрахунку голосів за результатами письмового опитування членів ПАРД15 листопада 2022 року.

 

Спосіб голосування – шляхом заповнення бюлетенів для голосування учасника XXХVІІ чергових Загальних зборів членів ПАРД по питанням порядку денного та накладення на них кваліфікованих електронних підписів керівників або уповноважених представників членів ПАРД.

 

Заповнені бюлетені для голосування необхідно підписати кваліфікованим електронним підписом керівника або уповноваженого представника члена ПАРД та надати до ПАРД на електронну адресу [email protected] до дати підрахунку голосів, тобто до 14 листопада 2022 року включно.

 

Порядок денний XXХVІІ чергових Загальних зборів членів ПАРД 

  1. Затвердження Звіту про діяльність ПАРД у 2021 році
  2. Затвердження Звіту про виконання бюджету ПАРД за 2021 рік
  3. Затвердження перспективної програми діяльності ПАРД на 2022-2023 роки
  4. Затвердження змін до Статуту та Внутрішніх документів ПАРД
  5. Затвердження бюджету ПАРД на 2022 рік
  6. Затвердження бюджету ПАРД на 2023 рік  та затвердження максимального розміру і порядку сплати вступних та періодичних членських внесків членів ПАРД
  7. Про делегування повноважень Раді ПАРД

Порядок ознайомлення з документами:

  • на сайті ПАРД (www.pard.ua);
  • у офісі ПАРД (м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 19, офіс 311).

 Бюлетені для голосування разом з відповідними інструкціями направлені на електронні адреси членів ПАРД


УВАГА!!!

Кворум для проведення Загальних зборів членів ПАРД - 50% від кількості членів ПАРД. У випадку відсутності кворуму Загальні збори членів ПАРД будуть визнані такими, що не відбулися.

Тому переконливо просимо Вас взяти участь у чергових Загальних зборах членів ПАРД

Поділитись: