Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

22 грудня 2023 року відбудуться XXXX Загальні збори членів ПАРД

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ

XXХХ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЧЛЕНІВ ПАРД

 

Шановні члени ПАРД!

 

Радою ПАРД (Протокол засідання Ради ПАРД №27 від 21.11.2023 року)

прийнято рішення про скликання XXХХ чергових Загальних зборів членів ПАРД, які проходитимуть

 

шляхом письмового опитування членів ПАРД.

 

Дата проведення Загальних зборів – дата проведення підрахунку голосів за результатами письмового опитування членів ПАРД – 22 грудня 2023 року.

 

Спосіб голосування – шляхом заповнення бюлетенів учасника XXХX чергових Загальних зборів членів ПАРД:

 

ü  бюлетеня №1 для голосування по питанням 1 - 5 порядку денного,

ü  бюлетеня №2 - для обрання членів Ради ПАРД буде направлено 15 грудня 2023 р.

 

Заповнені бюлетені для голосування необхідно підписати кваліфікованим електронним підписом керівника або уповноваженого представника члена ПАРД та надати до ПАРД на електронну адресу [email protected] до дати підрахунку голосів, тобто до 21 грудня 2023 року включно.

 

 

Порядок денний XXХХ чергових Загальних зборів членів ПАРД:

 

1.      Затвердження Звіту про діяльність ПАРД у 2022 році

2.      Затвердження Звіту про виконання бюджету ПАРД за 2022 рік

3.      Затвердження змін до Внутрішніх документів ПАРД

4.      Про делегування повноважень Раді ПАРД

5.      Про визначення кількісного складу Ради ПАРД

6.      Про обрання членів Ради ПАРД

 

Порядок ознайомлення з документами:

 

Ø     на сайті ПАРД (www.pard.ua);

Ø     у офісі ПАРД (м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 19, офіс 311).

 

 

Увага!!! Загальні збори обиратимуть новий склад Ради ПАРД.

Для висування кандидатів до Ради ПАРД необхідно надати до офісу ПАРД документи за 7 (сім) днів до дати підрахунку голосів, тобто не пізніше 24:00 години 14.12.2023 року.

 

Додатки:

1.      Матеріли XXXX чергових Загальних зборів членів ПАРД

2.      Звіт про діяльність.

3.      Зміни та доповнення до Правил ПАРД.

4.      Бюлетень №1.

5.      Бюлетень №2 (Рада ПАРД).

Поділитись: