Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

ПАРД підготувала пропозиції до законопроекту щодо вдосконалення окремих питань з фінансового моніторингу

З 2004 року ПАРД реалізує проект Фінансовий моніторинг. В рамках реалізації проекту спеціалісти ПАРД готують та надають пропозиції до нормативно-правових актів в сфері фінансового моніторингу на фондовому ринку до НКЦПФР та Держфінмоніторингу України.
 
В рамках проекту фахівці ПАРД працювали над розробкою Методичних рекомендацій з питань фінансового моніторингу для учасників фондового ринку. Також, Асоціація розробила для депозитарних установ та торговців цінними паперами Примірні правила проведення фінансовго моніторингу.


На офіційному сайті Верховної ради України опририлюднено текст проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення їх окремих положень з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів (4960 від 12.07.2016 року) (далі – Проект).

Заявленою авторським колективом метою проекту Закону є удосконалення та уточнення окремих норм законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, а також узгодження та покращення положень законодавчих актів, що змінюються.

За результатами аналізу оприлюдненого тексту вбачаємо необхідність звернутися до Комітету Верховної ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності з пропозиціями та зауваженнями до Проекту.

Основними пропозиціями ПАРД є:

  • виключити поняття «близькі особи», оскільки, інформацію щодо таких осіб неможливо отримати з доступних СПФМ джерел;
  • запровадити можливість верифікації клієнта з використанням розповсюджених, зручних для використання, надійних та загально відомих засобів відеозв’язку (приклад: Skуpe);
  • не запроваджувати поняття «професійне судження». Оцінка відповідності системи управління ризиками та відповідних заходів встановленим вимогам повинна та може ґрунтуватися виключно на фактичних обставинах та нормах законодавства. При цьому, введення поняття «професійне судження» узаконює суб’єктивний фактор у процесі оцінки;
  • запровадити можливість використовувати інформації з ЄДР, яка міститься у відкритому доступі («Безкоштовний запит») для здійснення ідентифікації;
  • запровадити механізм, відповідно до якого ідентифікація та верифікація клієнта не здійснюється у разі вчинення правочинів між професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів);
  • надати суб’єкту державного фінансового моніторингу право встановлювати перелік ідентифікаційних даних, які з’ясовуються суб’єктами первинного фінансового моніторингу, у разі ідентифікації, верифікації, вивчення сторони  договору (контрагента);
  • визначити обов’язок суб’єктів державного фінансового моніторингу нормативно врегулювати питання відмови від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції, верифікації клієнта з використанням засобів відеозв’язку, визначення належності клієнта або особи, яка діє від його імені, до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, або пов'язаних з ними осіб та порядку доручення фінансовими установами третім особам здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнта;
  • виключити з переліку підстав для проведення обов’язкового фінансового моніторингу факт здійснення фінансової операції особою, щодо якої СПФМ встановив високий ризик.

З порівняльнею таблицею пропозицій ПАРД можнай ознайомитися за посиланням.

Пропонуємо зацікавленим учасникам ПАРД долучитися до роботи та надати Асоціації свої зауваження і пропозиції стосовно тексту Проекту до 15.08.2016 року на електронну адресу [email protected] (контактна особа – Сергій Ластівка).

Поділитись: