Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Мінфін затвердив нові критерії ризику

З 2004 року ПАРД реалізує проект Фінансовий моніторинг. В рамках реалізації проекту спеціалісти ПАРД готують та надають пропозиції до нормативно-правових актів в сфері фінансового моніторингу на фондовому ринку до НКЦПФР та Держфінмоніторингу України.
 
В рамках проекту фахівці ПАРД працювали над розробкою Методичних рекомендацій з питань фінансового моніторингу для учасників фондового ринку. Також, Асоціація розробила для депозитарних установ та торговців цінними паперами Примірні правила проведення фінансовго моніторингу.


Мінфін наказом від 08.07.2016 № 584 затвердив Критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення (далі – Критерії).

Критерії розроблені відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон).

Критерії використовують у своїй діяльності, у тому числі, професійні учасники фондового ринку (ринку цінних паперів).

СПФМ розробляє власні критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення з урахуванням цих Критеріїв, вимог та рекомендацій, визначених суб'єктом державного фінансового моніторингу, що здійснює державне регулювання та нагляд за діяльністю відповідного суб'єкта, та особливостей діяльності суб'єкта.

Оцінювання ризику клієнта здійснюється за географічним розташуванням держави реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів, типом клієнта, видом товарів та послуг, які клієнт отримує від суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Оцінка ризику здійснюється щодо клієнтів, яким надаються фінансові або інші послуги та/або з якими встановлюються ділові (договірні) відносини, з урахуванням вимог та рекомендацій щодо управління ризиками, визначених та наданих відповідними суб'єктами державного фінансового моніторингу, які згідно із Законом виконують функції державного регулювання і нагляду за діяльністю відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Уперше рівень ризику визначається та фіксується суб'єктом під час встановлення ділових (договірних) відносин з клієнтом.

Було змінено перелік критеріїв ризику, а саме:

критерії ризику за географічним розташуванням було доповнено наступним:

іноземна держава перебування (проживання) та/або реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів, є державою, про яку з надійних джерел відомо, що вона має стратегічні недоліки у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до заяв Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF);

При цьому, з метою здійснення заходів щодо класифікації клієнтів при оцінюванні ризику за географічним розташуванням держави реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів, суб'єкт може складати власний список ризикових держав.

критерії ризику за типом клієнта:

доповнено:

клієнт є іноземною фінансовою установою (крім фінансових установ, які зареєстровані в державах - членах Європейського Союзу, державах - членах FATF), з якою установлюються кореспондентські відносини;

клієнт проводить фінансові операції, що не відповідають його фінансовому стану та/або суті діяльності;

клієнт є трастом, фондом довірчого управління або має складну структуру власності (частково змінено редакцію);

вилучено:

є клієнтом, щодо якого існують сумніви у достовірності поданих ним документів або раніше наданих ідентифікаційних даних;

клієнт надає неправдиві ідентифікаційні дані;

клієнт не надає суб'єкту відомостей, передбачених законодавством та відповідними внутрішніми документами суб'єкта;

оцінювання ризику за видом товарів та послуг, відповідно до нових Критеріїв, здійснюється, якщо це:

послуги зі здійснення міжнародних переказів на суму, що дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 Закону;

 

дистанційні послуги (дистанційні послуги - послуги, які передбачають проведення фінансових операцій без попереднього прямого (особистого) контакту з клієнтом);

товари (послуги), визначити вартість яких складно або неможливо, зокрема об'єкти інтелектуальної власності, деякі види послуг, що не мають постійної ринкової вартості, консалтингові, юридичні, аудиторські послуги;

інші товари, послуги, операції або способи їх проведення, які самостійно визначаються суб'єктом.

 

Також, нормативно-правовий акт містить розділ, який визначає  критерії ризику для фінансових операцій, які можуть мати ризик легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Їх перелік наведено у додатку 2 до Критеріїв.

Суб'єкт самостійно може визначати додаткові критерії ризику для фінансових операцій з урахуванням вимог та рекомендацій, визначених суб'єктом державного фінансового моніторингу, що здійснює державне регулювання та нагляд за діяльністю відповідного суб'єкта.

У разі виявлення суб'єктом фінансової операції, яка може мати ризик легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, суб'єкт вживає всіх необхідних заходів для з'ясування, чи підлягає така фінансова операція внутрішньому фінансовому моніторингу.

Суб'єкт самостійно визначає, які критерії ризику (крім критеріїв, передбачених Законом, нормативно-правовими актами відповідного суб'єкта державного фінансового моніторингу) використовуються ним під час встановлення ділових (договірних) відносин, а які - у процесі подальшого обслуговування клієнтів з урахуванням вимог та рекомендацій, визначених суб'єктом державного фінансового моніторингу, що здійснює державне регулювання та нагляд за діяльністю відповідного суб'єкта.

Фінансова операція має ризик легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення у разі, якщо вона має заплутаний або незвичний характер, або це сукупність пов'язаних між собою фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети.

Фінансова операція має ризик легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення у разі виявлення фактів неодноразового проведення фінансових операцій, характер яких дає підстави вважати, що метою їх здійснення є уникнення процедур обов'язкового фінансового моніторингу або ідентифікації (верифікації), передбачених Законом.

З набранням чинності наказом Мінфіну від 08.07.2016 № 584 втрать чинність наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 03 серпня 2010 року № 126 «Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму».

Критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, розроблені СПФМ (розділ 5 Правил фінансового моніторингу), повинні відповідати новим Критеріям з моменту набрання чинності наказом Мінфіну від 08.07.2016 № 584.

Наказ Мінфіну від 08.07.2016 № 584 набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Наказ готується до опублікування 19.08.2016 року у Офіційному віснику України № 63.

Поділитись: