Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

КМУ планує реформувати систему звітності у сфері фінансового моніторингу

З 2004 року ПАРД реалізує проект Фінансовий моніторинг. В рамках реалізації проекту спеціалісти ПАРД готують та надають пропозиції до нормативно-правових актів в сфері фінансового моніторингу на фондовому ринку до НКЦПФР та Держфінмоніторингу України.
 
В рамках проекту фахівці ПАРД працювали над розробкою Методичних рекомендацій з питань фінансового моніторингу для учасників фондового ринку. Також, Асоціація розробила для депозитарних установ та торговців цінними паперами Примірні правила проведення фінансовго моніторингу.


Розпорядженням від 23.08.2016 року №608-р Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію реформування системи звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

 

В документі, зокрема, зазначається, що результати аналізу дотримання суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог Закону свідчать, що виконання деяких вимог до подання Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції надто обтяжливе для суб'єктів первинного фінансового моніторингу та неефективне, а також призводить до значного збільшення обсягу видатків суб'єктів первинного фінансового моніторингу на проведення процедур фінансового моніторингу.

Збільшення кількості повідомлень, що надходить до Держфінмоніторингу від суб'єктів первинного фінансового моніторингу, призвело до зниження ефективності їх опрацювання.

Процедура подання суб'єктами первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції Держфінмоніторингу є складною, містить багато інформації, яка з урахуванням відкритості багатьох державних реєстрів не завжди необхідна Держфінмоніторингу.

 

Метою Стратегії є законодавче, організаційне та інституційне удосконалення і спрощення процедури звітування суб'єктами первинного фінансового моніторингу про фінансові операції Держфінмоніторингу, що передбачає:

збільшення суми фінансової операції, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, визначеної статтею 15 Закону;

оптимізацію кількості ознак обов'язкового фінансового моніторингу з метою забезпечення можливості суб'єктів первинного фінансового моніторингу здійснювати відбір та подання інформації про фінансові операції Держфінмоніторингу в автоматичному режимі;

забезпечення переходу до застосування ризик-орієнтовного підходу під час подання суб'єктами первинного фінансового моніторингу інформації Держфінмоніторингу за умови, що кількість повідомлень про фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, які надходитимуть до Держфінмоніторингу, повинна становити не менше як 50 відсотків загальної кількості поданих повідомлень про фінансові операції;

оптимізацію процедури подання суб'єктами первинного фінансового моніторингу інформації Держфінмоніторингу, зокрема, у частині зменшення кількості інформації, яку необхідно зазначати під час подання повідомлень про фінансові операції Держфінмоніторингу;

спрощення процедури формування коду виду фінансової операції для забезпечення його формування в автоматичному режимі;

створення умов для зменшення кількості часу, що витрачається суб'єктами первинного фінансового моніторингу для заповнення одного повідомлення про фінансову операцію;

зниження рівня нормативного навантаження суб'єктів державного фінансового моніторингу на суб'єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема у частині підготовки інформації та документів, які передбачені законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, для забезпечення концентрації суб'єктів первинного фінансового моніторингу на проведенні аналізу фінансових операцій;

удосконалення законодавчих вимог до виявлення публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, близьких осіб або пов'язаних з ними осіб, а також заходів, які здійснюються щодо них суб'єктами первинного фінансового моніторингу.

Для досягнення зазначеної мети Мінфін разом із заінтересованими органами державної влади повинні забезпечити розроблення та прийняття законопроекту щодо реалізації цієї Стратегії.

Суб'єктам державного фінансового моніторингу необхідно буде розробити та прийняти нормативно-правові акти, спрямовані на реалізацію шляхів реформування системи звітності.

Поділитись: