Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

НКЦФПР затвердила Рекомендації з управління ризиками клієнтів СПФМ – профучасників фондового ринку (небанківських фінансових установ)

З 2004 року ПАРД реалізує проект Фінансовий моніторинг. В рамках реалізації проекту спеціалісти ПАРД готують та надають пропозиції до нормативно-правових актів в сфері фінансового моніторингу на фондовому ринку до НКЦПФР та Держфінмоніторингу України.
 
В рамках проекту фахівці ПАРД працювали над розробкою Методичних рекомендацій з питань фінансового моніторингу для учасників фондового ринку. Також, Асоціація розробила для депозитарних установ та торговців цінними паперами Примірні правила проведення фінансовго моніторингу.


НКЦПФР рішенням від 12.01.2017 року № 13 затвердила  Рекомендації з управління ризиками клієнтів СПФМ – профучасників фондового ринку (небанківських фінансових установ).

 

Суб’єктам первинного фінансового моніторингу – торговцям цінними паперами та компаніям з управління активами рекомендовано, з урахуванням особливостей здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів, які визначені розділом IV Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №309 від 17.03.2016 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.04.2016 за №551/28681), встановити рівень ризику «високий» стосовно клієнтів, які підпадають під наступні критерії:

1) є емітентами цінних паперів, які не розкрили протягом останніх двох років в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів (на сайті www.stockmarket.gov.ua) регулярну річну інформацію, яка опублікована відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826, (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2013 за №2180/24712) (із змінами);

2) є емітентами цінних паперів ІСІ (у разі публічного розміщення), щодо яких відсутня, за останні два роки, інформація у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів (на сайті www.stockmarket.gov.ua);

3) є емітентами цінних паперів щодо яких наявна інформація на офіційному веб-сайті НКЦПФР, про винесення рішення НКЦПФР (яке діє на момент укладання правочину), прийняте на підставі пунктів 5, 5-1, 16 та/або 30  частини першої статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», а саме: щодо зупинення торгів на біржі, зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку всього випуску цінних паперів (за результатами діяльності емітента);

4) є емітентами цінних паперів щодо яких наявна інформація на офіційному веб-сайті НКЦПФР про складання акта про відсутність емітента за місцезнаходженням;

5) є особами, які укладають правочини предметом яких є цінні папери емітентів визначених у пунктах 1- 3 цих рекомендацій;

6) є особою, яка не надає інформації необхідної для її вивчення;

7) є особамии нерезидентами, які мають місце реєстрації (місцезнаходження) в країнах – агресорах, які визначені відповідними постановами Верховної Ради України.

 

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до абз. другого ч. 1 ст. 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» суб'єкт первинного фінансового моніторингу під час здійснення управління ризиками враховує рекомендації, визначені чи надані відповідними суб'єктами державного фінансового моніторингу, які згідно з цим Законом виконують функції державного регулювання і нагляду за такими суб'єктами первинного фінансового моніторингу.

Таким чином, СПФМ- торговці цінними паперами та компанії з управління активами зобов’язані використовувати вказані Рекомендації у процесі визначення рівня ризику клієнтів.

 

У зв’язку з затвердженням Рекомендацій ПАРД найближчим часом доопрацює примірні внутрішні документи з питань фінансового моніторингу, розроблені Асоціацією (відповідно до абз. третього п. 3 розд. III Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 17 березня 2016 року № 309 суб'єкт первинного фінансового моніторингу здійснює оновлення внутрішніх документів з питань здійснення фінансового моніторингу постійно, але не пізніше одного місяця з дня набрання чинності змінами до законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, якщо інші строки не встановлені законодавством).

Поділитись: