Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Введено в дію нові санкції РНБО

З 2004 року ПАРД реалізує проект Фінансовий моніторинг. В рамках реалізації проекту спеціалісти ПАРД готують та надають пропозиції до нормативно-правових актів в сфері фінансового моніторингу на фондовому ринку до НКЦПФР та Держфінмоніторингу України.
 
В рамках проекту фахівці ПАРД працювали над розробкою Методичних рекомендацій з питань фінансового моніторингу для учасників фондового ринку. Також, Асоціація розробила для депозитарних установ та торговців цінними паперами Примірні правила проведення фінансовго моніторингу.


На офіційному сайті Президента України оприлюднено:

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №81/2021 від 27/02/2021 року Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»

Звертаємо увагу, що відповідно до рішення НКЦПФР від 13.10.2015 №1707 «Щодо порядку виконання учасниками фондового ринку рішень Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» депозитарним установам після набрання чинності Указом Президента України, яким уведено в дію певне рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) необхідно:

1) у п'ятиденний строк із дня набрання чинності Указом надати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку відомості про стан рахунків у цінних паперах власників - фізичних та юридичних осіб, зазначених у санкційному списку, до яких застосовані санкції "блокування активів", "зупинення фінансових операцій", "запобігання виведенню капіталів за межі України", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)" - станом на дату набрання чинності Указом.

2) у разі застосування санкції "блокування активів":

- у п'ятиденний строк із дня набрання чинності Указом - внести зміни до системи депозитарного обліку щодо встановлення обмеження прав на цінні папери та прав за цінними паперами щодо всіх цінних паперів, права на які обліковуються на рахунках у цінних паперах власників - осіб, зазначених у санкційному списку, до яких застосована зазначена санкція, на строк дії санкції. Депозитарні установи здійснюють зняття встановлених обмежень прав на цінні папери та прав за цінними паперами протягом наступного робочого дня після закінчення дії санкції;

- у день проведення після набрання чинності Указом операції зарахування/переказу цінних паперів, прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах власника - особи, зазначеної у санкційному списку, до якої застосована зазначена санкція, - внести зміни до системи депозитарного обліку щодо встановлення обмеження прав на такі цінні папери та прав за такими цінними паперами.

Тим депозитарним установам, у яких відсутні клієнти, що зазначені в санкційних списках, НЕМАЄ обов’язку повідомляти НКЦПФР про таку відсутність клієнтів.

Поділитись: