Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

НКЦПФР схвалила проєкт рішення "Про затвердження Рекомендацій суб’єктам первинного фінансового моніторингу"

З 2004 року ПАРД реалізує проект Фінансовий моніторинг. В рамках реалізації проекту спеціалісти ПАРД готують та надають пропозиції до нормативно-правових актів в сфері фінансового моніторингу на фондовому ринку до НКЦПФР та Держфінмоніторингу України.
 
В рамках проекту фахівці ПАРД працювали над розробкою Методичних рекомендацій з питань фінансового моніторингу для учасників фондового ринку. Також, Асоціація розробила для депозитарних установ та торговців цінними паперами Примірні правила проведення фінансовго моніторингу.


НКЦПФР схвалено та оприлюднено проект Рекомендацій суб’єктам первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, щодо застосування ризик-орієнтованого підходу.

Відповідно до норм Проекту, суб’єктам первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, рекомендавано встановити рівень ризику «високий» клієнтам, які підпадають під наступні критерії:

1) є емітентами цінних паперів, які не розмістили протягом останніх двох років в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, регулярну річну інформацію, яка опубліковується відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.12.2013 за № 2180/24712 (із змінами);

2) є емітентами цінних паперів інститутів спільного інвестування (у разі публічного розміщення цінних паперів), щодо яких відсутня за останні два роки інформація у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, яка передбачена вимогами Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до НКЦПФР, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.10.2012 № 1343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.10.2012 за № 1764/22076 (із змінами);

3) є емітентами цінних паперів, щодо яких наявна інформація на офіційному вебсайті НКЦПФР про винесення рішення НКЦПФР (яке діє на момент укладання правочину), прийняте на підставі пунктів 5 1 , 16, 163 та/або 30 частини першої статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків»;

4) є емітентами цінних паперів, щодо яких наявна інформація на офіційному вебсайті НКЦПФР про складання акта про відсутність емітента за місцезнаходженням; 

5) є особами, які вчиняють правочини, предметом яких є цінні папери емітентів, визначених у пунктах 1 - 4 цих Рекомендацій;

6) є особами нерезидентами, які мають місце реєстрації (місцезнаходження) в країні-агресорі, яка визначена постановою Верховної Ради України від 27 січня 2015 року № 129 VIII «Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором»;

7) є особами, які здійснюють фінансові операції з цінними паперами суб’єктів господарювання, зареєстрованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі;

8) є особами, що мають бенефіціарного власника, зареєстрованого на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

 

Проєкт рішення оприлюднено на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за посиланням.

Поділитись: