Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

НКЦПФР внесено зміни до положення про фінансовий моніторинг

З 2004 року ПАРД реалізує проект Фінансовий моніторинг. В рамках реалізації проекту спеціалісти ПАРД готують та надають пропозиції до нормативно-правових актів в сфері фінансового моніторингу на фондовому ринку до НКЦПФР та Держфінмоніторингу України.
 
В рамках проекту фахівці ПАРД працювали над розробкою Методичних рекомендацій з питань фінансового моніторингу для учасників фондового ринку. Також, Асоціація розробила для депозитарних установ та торговців цінними паперами Примірні правила проведення фінансовго моніторингу.


Рішенням НКЦПФР від 18.10.2022 року №1254 внесено зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, затверджене рішенням НКЦПФР від 11.03.2021 року №176.

Відповідно до запроваджених змін, розширено можливості віддаленого встановлення ділових відносин з клієнтами, а саме. 

Для верифікації особистості клієнта достатньо отримати електронну копію одного з документів, сформованих засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг “Порталу Дія”:

  • е-паспорта;
  • е-паспорта для виїзду за кордон;
  • е-посвідки на постійне проживання;
  • е-посвідки на тимчасове проживання.

Ідентифікація нерезидента можлива через надання СПФМ фотографії з власним ідентифікаційним документом.

Уточнено норми щодо верифікації представників клієнтів фізичних та / або юридичних осіб.

Розширено перелік випадків проведення спрощеної процедури належної перевірки клієнтів.

Також, спрощено процедури належної перевірки під час проведення операцій на організованому ринку через можливість отримання кліринговою організацією ідентифікаційних даних вигодонабувачів від організатора торгівлі.

Надано можливість для всіх СПФМ залучати фізичних та юридичних осіб для проведення ідентифікації та верифікації клієнтів СПФМ.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 листопада 2022 р. за N 1355/38691. Набирання чинності відбудеться з дня його офіційного опублікування (додатково повідомимо на сайті ПАРД).

Поділитись: