Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

ПАРД&АФП направила лист до ВР України на підтримку законопроекту, що передбачає скасування обов’язкових публікацій у друкованих виданнях

ПАРД&АФП всіляко підтримує ініціативу народних депутатів України Мушака О.П., Різаненка П.О., Пацкана В.В., Опанасенка О.В., Кіраля С.І., Лаврика О.В., Денисенка В.І., які внесли на розгляд Верховної Ради проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо покращення умов ведення бізнесу, спрощення доступу до інформації" (реєстр. № 2407 від 03.04.2015).

Законопроект № 2407 відповідає Коаліційній угоді, Директивам ЄС щодо прозорості інформації емітентів цінних паперів (2004/109, 2003/71) та Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, яка прямо передбачає відмову від паперового документообігу протягом 2015-2016 років.

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо покращення умов ведення бізнесу, спрощення доступу до інформації"це лише перший крок на шляху переходу від паперового до електронного документообігу. Виключення із переліку повноважень державних органів та установ право вимагати від компаній здійснювати публікацію інформації у офіційних друкованих виданнях дозволить зекономити чималі кошти та досягти більшої прозорості ринку капіталів, оскільки офіційні документи у мережі Інтернет є більш доступними, ніж у друкованих виданнях.

ПАРД&АФП вважає, що критика опонентів цього законопроекту, які стверджують, що перехід на електронний документообіг призведе до порушення прав акціонерів, є  безпідставною.

Сучасні інформаційні мережі, в яких наразі публікується обов’язкова інформація, на відміну від друкованих видань дозволяють широкому колу акціонерів/інвесторів отримувати оперативно необхідні дані. Відміна обов’язкових друкованих публікацій не погіршує стан справ і не призводить до порушення прав акціонерів.

Найбільш важливу інформацію (наприклад, про проведення загальних зборів акціонерів, про внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів, про надання переважного права, про дематеріалізацію цінних паперів) емітент зобов’язаний надсилати акціонерам, а обов’язкову публікацію в офіційному друкованому органі при цьому легко можна замінити на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. Відміна обов’язкових друкованих публікацій ніяк не вплине на обов’язок емітента напряму інформувати акціонерів.

Можна погодитись, що існуючі загальнодоступні інформаційні бази даних не достатньо функціональні, потрібно також посилити відповідальність емітентів за ненадання інформації акціонерам, розширити можливості депозитарної системи і т.д. Однак відміна обов’язкових друкованих публікацій стане як раз стимулом для цього, а стримування тільки заважатиме прогресу у напрямку розвитку інформаційних технологій.

Отже, ПАРД&АФП просить Комітет з питань інформатизації та зв'язку розглянути проект закону № 2407 і рекомендувати прийняти в першому читанні його за основу з наступним урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

Поділитись: