Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Про деякі аспекти отримання згоди на обробку персональних даних

З 2011 року ПАРД приділяє значну увагу питанням захисту персональних даних. 17 лютого 2011 року ПАРД та УАІБ направляють спільне звернення до Голови Комітету Верховної Ради України з питань забезпечення правоохоронної діяльності з приводу проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порушення законодавства про захист персональних даних».
 
У серпні 2011 року починає діяти Спеціальний комітет ПАРД з питань захисту персональних даних, який весною 2012 року реформується у постійний комітет Асоціації.
 
Основною метою проекту ПАРД «Захист персональних даних» – є полегшення процесу реалізації законодавства щодо захисту персональних даних професійними учасниками фондового ринку – членами ПАРД шляхом розроблення типових форм, зразків та методичних рекомендацій.
 

У зв’язку з надходженням до Асоціації запитів щодо необхідності отримання від клієнта згоди на обробку персональних даних у формі окремого документа при встановленні ділових відносин з таким клієнтом ПАРД вважає за необхідне звернути увагу на наступне.

Стаття 11 Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) надає перелік підстав для обробки персональних даних, серед яких згідно п. 3 ч. 1 цієї статті підставою є укладення та виконання правочину, стороною якого є суб’єкт персональних даних або який укладено на користь суб’єкта персональних даних чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу суб’єкта персональних даних. Зазначене вище свідчить, що обробка персональних даних може здійснюватися не лише за згодою фізичної особи на обробку її персональних даних, а й з інших підстав передбачених у статті 11 цього Закону.

Також, варто зазначити, що Законом не визначено форму надання згоди на обробку персональних даних, тому з урахуванням зазначеного вище наявність відповідного пункту у договорі про надання послуг щодо згоди особи, що підписала цей договір зі сторони клієнта, на обробку її персональних даних, є підставою для обробки таких персональних даних та не потребує надання клієнтом згоди у формі окремого документа.

В Роз’ясненні Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до Типового порядку обробки персональних даних від 08.01.2014 зазначається, що згода на обробку персональних даних може бути як окремим документом, який підписує суб'єкт персональних даних, чи відповідним позначенням в електронному вигляді, однією з умов договору, або це може бути будь-яка інша форма, яка дасть змогу зробити висновок про її надання (написання заяви, заповнення анкети тощо). В будь-якому випадку володілець інформації, яким, наприклад, є професійний учасник, отримуючи таку згоду, повинен мати можливість в подальшому надати (на вимогу особи/суду/Уповноваженого) переконливі докази того, що особа дійсно добровільно її надала.

Роз’яснення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на сайті Верховної Ради України – http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/zpd/obrobka/roziasnenia-ta-recomendation/.

Поділитись: