Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Про схвалення проєкту рішення НКЦПФР «Про затвердження Стандартів корпоративного управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків»

Дата оприлюднення - 20.04.2021
Кінцева дата подання пропозицій - 14.05.2021
Поділитись: