Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Документи, що набрали чинності, та проекти для обговорення

01.01
2013

Закон від 06.09.2012 N 5212-VI, ВР України "Про внесення змін до деяких законів України щодо актів регуляторів фондового ринку та ринку небанківських фінансових послуг"

Закон від 06.09.2012 N 5212-VI, ВР України "Про внесення змін до деяких законів України щодо актів регуляторів фондового ринку та ринку...
01.01
2013

Рішення НКЦПФР від 16.10.2012 N 1470 "Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій"

Рішення НКЦПФР від 16.10.2012 N 1470 "Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та...
01.01
2013

Рішення НКЦПФР від 08.05.2012 N 646 "Про затвердження Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України"

Рішення НКЦПФР від 08.05.2012 N 646 "Про затвердження Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та...
16.11
2012

Рішення НКЦПФР від 09.10.2012 № 1403 «Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку»

Рішення НКЦПФР від 09.10.2012 № 1403 «Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є...
15.10
2012

Рішення НКЦПФР від 04.09.2012 № 1179 "Про затвердження Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства про цінні папери"

Рішення НКЦПФР від 04.09.2012 № 1179 "Про затвердження Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог...
12.10
2012

Рішення НКЦПФР від 04.09.2012 № 1180 "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій"

Рішення НКЦПФР від 04.09.2012 № 1180 "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та...
12.10
2012

Рішення НКЦПФР від 19.07.2012 року № 996 "Про затвердження Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку"

Рішення НКЦПФР від 19.07.2012 року № 996 "Про затвердження Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю)...
31.08
2012

Рішення НКЦПФР від 19.07.2012 року № 995 "Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів"

Рішення НКЦПФР від 19.07.2012 року № 995 "Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку...
27.08
2012

Рішення НКЦПФР від 19.07.2012 року № 998 "Про затвердження Порядку зупинення та поновлення проведення фінансових операцій на ринку цінних паперів суб'єктами первинного фінансового моніторингу"

Рішення НКЦПФР від 19.07.2012 року № 998 "Про затвердження Порядку зупинення та поновлення проведення фінансових операцій на ринку цінних...