Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Щодо оподаткування процентів та інвестиційного прибутку нерезидента від торгівлі ОВДП

Державна фіскальна служба України розмістила у в загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР» відповідь на питання «Які доходи нерезидентів не підлягають оподаткуванню згідно з нормами 160.4 ст. 160 ПКУ: тільки проценти та дисконти чи будь-які доходи нерезидента від операцій з державними цінними паперами?».

Відповідно до п. 160.1 ст. 160 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ), будь-які доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними цією статтею.

Для цілей п. 160.1 ст. 160 ПКУ під доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх походження з України, розуміються, зокрема, прибуток від здійснення операцій із торгівлі цінними паперами, деривативами або іншими корпоративними правами, визначений відповідно до норм розд. ІІІ ПКУ.

Згідно з п. 160.2 ст. 160 ПКУ резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), крім доходів, зазначених у п. 160.3 - 160.7 ст. 160 ПКУ, зобов'язані утримувати податок з таких доходів, зазначених у п. 160.1 ст. 160 ПКУ, за ставкою в розмірі 15 відсотків їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

Не підлягають оподаткуванню доходи, отримані нерезидентами у вигляді процентів або доходу (дисконту) на державні цінні папери або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, продані або розміщені нерезидентам за межами території України через уповноважених агентів - нерезидентів, або процентів, сплачених нерезидентам за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку України, або за кредити (позики), які отримані суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями (п. 160.4 ст. 160 ПКУ).

Враховуючи викладене, прибуток нерезидента від операцій з торгівлі державними цінними паперами оподатковується податком з доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, за ставкою 15 відсотків у загальному порядку, встановленому п. 160.2 ст. 160 ПКУ.

Не підлягають оподаткуванню лише доходи, отримані нерезидентами у вигляді:

процентів або доходу (дисконту) на державні цінні папери або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, продані або розміщені нерезидентам за межами території України через уповноважених агентів - нерезидентів;

процентів, сплачених нерезидентам за отримані державою або до бюджету АР Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Нацбанку, або за кредити (позики), які отримані суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями.

Поділитись: