Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Роз’яснення Аудиторської палати України щодо підтвердження прибутку поточного року, включеного до складу регулятивного капіталу

Положенням щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, яке затверджене рішенням Комісії від 01.10.2015 року №1597 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.10.2015 року за №1311/27756 (зі змінами), встановлено, що до складу регулятивного капіталу (власних коштів) професійного учасника фондового ринку включається прибуток поточного року у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою).

За наслідками аналізу інформації щодо підтвердження аудиторами прибутку поточного року, поданої до НКЦПФР професійними учасниками фондового ринку протягом 2017 року, Комісія встановила, що серед аудиторів відсутнє єдине бачення щодо аудиторських процедур, які необхідно застосовувати для підтвердження розміру прибутку поточного року. Так, з цією метою аудиторами використовуються Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду та іншого надання впевненості та супутніх послуг 705, 2410, 805, 4400. Крім того, деякі аудитори для підтвердження розміру прибутку поточного року складають експертний висновок, що дозволено Законом України «Про аудиторську діяльність».

З метою запровадження єдиного підходу до виконання аудиторами завдань стосовно підтвердження прибутку поточного року для врахування його при розрахунку регулятивного капіталу Комісія звернулась до Аудиторської палати України з проханням надати роз’яснення щодо того, положеннями яких стандартів аудиту повинні керуватися аудитори при здійсненні зазначених завдань.

Аудиторська палата України у своєму листі від 12.01.2018 року № 01-01-25/18 рекомендує аудиторам застосовувати для виконання завдань стосовно підтвердження прибутку поточного року:

  • Міжнародний стандарт завдань з огляду 2400 (2410) «Завдання з огляду історичної фінансової звітності»,
  • Міжнародний стандарт аудиту 805 «Особливі положення щодо аудитів окремих фінансових звітів та окремих елементів, рахунків або статей фінансового звіту».

Комісія звертає увагу професійних учасників фондового ринку на те, що використання підтвердженого аудитором прибутку поточного року для розрахунку пруденційних нормативів допускається протягом не більше, ніж  3 місяців з дати, на яку здійснено таке підтвердження (починаючи з місяця, у якому був отриманий вказаний прибуток). При цьому у разі отримання професійним учасником збитків поточного року використання підтвердженого аудитором прибутку для розрахунку пруденційних нормативів слід припинити.

За інформацією сайту НКЦПФР.
Поділитись:
Чи підтримуєте Ви механізм прийняття та набрання чинності нормативних актів НКЦПФР, який пропонує ПАРД?
Так 97%
Ні 3%
Чи зацікавлені Ви у запровадженні віддаленого укладення договорів та обслуговування клієнтів торговців та депозитарних установ без необхідності особистої присутності клієнта?
Так 88%
Ні 12%