Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Комісія оновила Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України

Рішенням НКЦПФР від 07.12.2017 року № 871 викладено в новій редакції Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України (рішення НКЦПФР від 22.11.2012 року № 1692).

Цим Положенням визначаються умови допуску цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України:

  • емітент зареєстрований в іноземній державі відповідно до її законодавства;
  • випуск та/або проспект емісії цінних паперів іноземного емітента (у разі його відсутності - інший документ, що містить інформацію про випуск цінних паперів іноземного емітента) зареєстровано в країні походження емітента та/або країні, де здійснюється обіг його цінних паперів на фондовій біржі (якщо необхідність такої реєстрації передбачена законодавством відповідної країни), і такі цінні папери розміщено за межами України;
  • цінним паперам іноземного емітента присвоєно міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN), код класифікації фінансових інструментів (код CFI);
  • наявне письмове підтвердження Центрального депозитарію цінних паперів щодо можливості обліку цінних паперів іноземного емітента на кореспондентському рахунку Центрального депозитарію цінних паперів, відкритому в депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі, з яким (якою) Центральним депозитарієм цінних паперів встановлено кореспондентські відносини (крім випадку, коли із заявою про допуск виступає Центральний депозитарій цінних паперів);
  • цінні папери іноземного емітента допущено до обігу принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією.

Одночасно рішенням Комісії від 07.12.2017 року № 870 змінено перелік іноземних фондових бірж, на яких мають бути допущені до обігу цінні папери іноземних емітентів, що мають намір отримати допуск до обігу цінних паперів на території України (рішення НКЦПФР від 10.09.2013 року № 1754). До цього переліку тепер включені:

1. Мережа фондових бірж, що входять до Nasdaq, Inc.

2. New York Stock Exchange (NYSE).

3. Фондові біржі країн, що входять до Європейського Союзу.

4. London Stock Exchange.

5. Hong Kong Exchanges and Clearing.

Варто зазначити, що наявність активів іноземного емітента на території України більше не є умовою допуску цінних паперів. 

Заявником може бути іноземний емітент або Центральний депозитарій. Рішення про допуск приймається щодо всіх цінних паперів відповідного випуску без обмежень граничного обсягу, як було передбачено попередньою редакцією. Обіг цінних паперів іноземного емітента на території України (як на біржовому, так і на позабіржовому ринку) може здійснюватися з наступного робочого дня після оприлюднення рішення про допуск на офіційному веб-сайті Комісії.

Обслуговування операцій щодо зазначених цінних паперів у депозитарній системі здійснюється відповідно до законодавства про депозитарну діяльність.

Рішення набирають чинності з дня їх офіційного опублікування. 

Поділитись:
Чи підтримуєте Ви механізм прийняття та набрання чинності нормативних актів НКЦПФР, який пропонує ПАРД?
Так 97%
Ні 3%
Чи зацікавлені Ви у запровадженні віддаленого укладення договорів та обслуговування клієнтів торговців та депозитарних установ без необхідності особистої присутності клієнта?
Так 88%
Ні 12%