Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

НДУ надав відповідь на пропозицію ПАРД щодо зменшення тарифів на заблоковані цінні папери

ПАРД офіційно звернулась до Національного депозитарію України (далі – НДУ) з пропозиціями стосовно зменшення встановлених Тарифів для депозитарних установ за зберігання заблокованих цінних паперів, в тому числі, на підставі рішень НКЦПФР про:

  • зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку;
  • зупинення обігу цінних паперів;
  • зупинення розміщення (продажу) та обігу цінних паперів.

Зазначаємо, що розмір Тарифу НДУ на зберігання акцій, обіг яких зупинено рішенням НКЦПФР у зв’язку з припиненням акціонерного товариства шляхом ліквідації становить 1 грн.

В пропозиціях ПАРД зазначено, що власники цінних паперів, на час дії всіх вищезазначених рішень НКЦПФР, не можуть вчиняти будь-які правочини з цінними паперами.

Такі рішення мають тотожні юридичні наслідки для депонентів. Як наслідок,  мотивація у депонентів оплачувати послуги ДУ з обліку активів, якими вони не можуть розпоряджатися відсутня. При цьому депозитарна установа і надалі зобов’язана оплачувати послуги ЦД за зберігання таких цінних паперів.

У зв’язку з цим, ПАРД запропоновано встановити Тариф за зберігання таких цінних паперів на підставі рішення НКЦПФР аналогічно вже встановленого Тарифу на зберігання акцій, обіг яких зупинено рішенням НКЦПФР у зв’язку з припиненням акціонерного товариства шляхом ліквідації у розмірі 1 грн.

В свою чергу, НДУ у листі-відповіді зазначає, що оплата клієнтами послуг ЦД здійснюється відповідно до затверджених ним Тарифів.

Також, у відповіді зазначено, що наведену ПАРД проблематику необхідно вирішувати комплексно, а не тільки зменшенням Тарифу на зберігання цінних паперів, обмежених у обігу рішенням НКЦПФР.

 

Із скан-копіями листів можна ознайомитись за посиланням.
Поділитись:
Чи підтримуєте Ви механізм прийняття та набрання чинності нормативних актів НКЦПФР, який пропонує ПАРД?
Так 97%
Ні 3%
Чи зацікавлені Ви у запровадженні віддаленого укладення договорів та обслуговування клієнтів торговців та депозитарних установ без необхідності особистої присутності клієнта?
Так 88%
Ні 12%