Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

НКЦПФР роз’яснює питання щодо термінів оприлюднення річної фінансової звітності

01.01.2018 року набрали чинності деякі норми ЗУ «Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо удосконалення деяких положень» № 2164-VIII (далі – Закон).

ПАРД направила запит до НКЦПФР стосовно необхідності професійними учасниками ринку цінних паперів публікувати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком у періодичних та неперіодичних виданнях, адже відповідно до нової редакції Закону, ця норма скасована.

Проте, відповідно до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами від 14.05.2013 № 819 (далі – Рішення № 819) та Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової діяльності від 21.05.2013  № 862 (далі – Рішення № 862), ліцензіат зобов'язаний оприлюднити до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, засвідчені заявником (крім товариств, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав), разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці або веб-сайті (у повному обсязі) з опублікуванням у періодичному або неперіодичному виданні (для банків - на власному веб-сайті та/або шляхом публікації у періодичному або неперіодичному виданні (у повному обсязі)).


Комісія у своїй відповіді зазначила, що підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб'єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством.

Тому, професійні учасники з питань оприлюднення річної фінансової звітності та консолідованої річної фінансової звітності за 2017 рік, повинні керуватися ліцензійними умовами відповідного виду професійної діяльності.

Також, зазначаємо, що норми Закону стосовно великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства зобов'язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та інших фінансових установ, що належать до мікропідприємств та малих підприємств, зобов'язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці (у повному обсязі) набирають чинності з 01.01.2019 року.

Отже, на підставі роз’яснень НКЦПФР, зазначаємо, що професійні учасники оприлюднюють річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком за 2017 рік на власних веб-сайтах до 30.04.2018 року з опублікуванням у періодичному або неперіодичному виданні. 

З текстами запиту та відповіді можна ознайомитися за посиланням.
Поділитись:
Чи підтримуєте Ви механізм прийняття та набрання чинності нормативних актів НКЦПФР, який пропонує ПАРД?
Так 97%
Ні 3%
Чи зацікавлені Ви у запровадженні віддаленого укладення договорів та обслуговування клієнтів торговців та депозитарних установ без необхідності особистої присутності клієнта?
Так 89%
Ні 11%