Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

НКЦПФР роз’яснює особливості заповнення Додатку 7 до Порядку та умови видачі ліцензій

ПАРД надіслано офіційний запит до НКЦПФР стосовно заповнення Додатку 7 до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (рішення НКЦПФР від 14.05.2013 № 817) (далі – Порядок).

Нагадуємо, що відповідно до норм Ліцензійних умов ТЦП (рішення НКЦПФР від 14.05.2013 № 819) та Ліцензійних умов провадження депозитарної діяльності (рішення НКЦПФР від 21.05.2013  № 862), ліцензіат зобов’язаний щороку до 01 квітня подати до Комісії станом на 01 січня поточного року  три довідки, які додавалися до заяви про видачу ліцензії, зокрема, про асоційованих осіб фізичної особи – власника з істотною участю у заявника.

Рішенням Комісії від 14.07.2017 року №522 до Порядку було внесено зміни, у тому числі змінилась примітка до Додатку 7, а саме, що Додаток 7 заповнюється щодо фізичної особи – власника з істотною участю у заявника, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника (ліцензіата) та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника (ліцензіата).

У листі – відповіді Комісія зазначає, що інформація щодо асоційованих осіб – членів сім’ї фізичної особи – власника з істотною участю у ліцензіата, який має пряме володіння у статутному капіталі ліцензіата, та щодо асоційованих осіб – членів сім’ї фізичної особи, яка здійснює опосередкований контроль щодо ліцензіата, зокрема, має містити:

  • повне найменування юридичної особи, де працює або має частку понад 10% асоційована особа (найменування ТЦП, інвестиційного фонду, біржі, СРО, КУА, іншої юридичної особи, яка не є професійним учасником фондового ринку, страхової компанії, пенсійного фонду, депозитарної та клірингової установ, Центрального депозитарію, розрахункового центру);
  • посаду, яку займає в зазначеній юридичній особі така асоційована особа;
  • частку асоційованої особи у статутному капіталі зазначеної юридичної особи, що становить понад 10% такої юридичної особи.

Детальніше із скан-копіями листів можна ознайомитись за посиланням.
Поділитись:
Чи підтримуєте Ви механізм прийняття та набрання чинності нормативних актів НКЦПФР, який пропонує ПАРД?
Так 97%
Ні 3%
Чи зацікавлені Ви у запровадженні віддаленого укладення договорів та обслуговування клієнтів торговців та депозитарних установ без необхідності особистої присутності клієнта?
Так 89%
Ні 11%