Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

ПАРД оновила проект внутрішнього положення депозитарної установи

У зв’язку із набранням чинності змін до Положення про провадження депозитарної діяльності, затверджених рішенням НКЦПФР № 914 від 21.12.2017, ПАРД оновила примірне внутрішнє положення депозитарної установи.

Нагадаємо, що змінами передбачено порядок  реалізації права заставодержателя у позасудовому порядку здійснити стягнення на цінні папери, що є предметом застави.

 

З урахуванням вищезазначених змін, обслуговування операцій щодо цінних паперів, у тому числі обслуговування обігу цінних паперів, проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів, здійснюється депозитарними установами шляхом проведення на рахунках у цінних паперах облікових операцій, в тому числі, у разі звернення заставодержателем стягнення на цінні папери, які є предметом застави, у позасудовому порядку (за наявності відповідного положення в договорі застави) - за розпорядженням, що подається заставодержателем (за умови ідентифікації заставодержателя відповідно до законодавства та отримання депозитарною установою від заставодержателя картки зі зразками підписів осіб, що мають право діяти від імені заставодержателя без довіреності, або їх уповноважених осіб) до депозитарної установи, в якій на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів - заставодавця обліковуються права на заставлені цінні папери:

- згідно з умовами відповідного договору між депонентом - заставодавцем, заставодержателем та депозитарною установою щодо звернення стягнення на предмет застави;

або

- на підставі наданих заставодержателем оригіналів (копій) таких документів:

  • договору застави;
  • повідомлення про порушення забезпеченого заставою зобов’язання, надісланого згідно зі статтею 27 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»;
  • розрахункового документа щодо надання послуг поштового зв'язку (касовий чек, розрахункова квитанція або довідка підприємства зв'язку) або іншого документа, що підтверджує надсилання зазначеного у попередньому абзаці повідомлення заставодавцю;
  • витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо заставодавця станом на дату надсилання повідомлення заставодержателем (якщо заставодавцем є резидент - юридична особа або фізична особа - підприємець);
  • документа, що свідчить про реєстрацію відомостей щодо звернення стягнення на заставлені цінні папери в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, за умови завершення 30-денного строку з моменту такої реєстрації;
  • договору купівлі-продажу цінних паперів, укладеного заставодержателем в установленому законодавством порядку від імені заставодавця та третьою особою (у разі звернення стягнення на цінні папери шляхом продажу предмета застави третій особі);
  • довідки заставодержателя, складеної у довільній формі станом на дату подання розпорядження, щодо підтвердження того, що заборгованість за правочином, зобов’язання за яким забезпечені заставою цінних паперів, непогашена, а правочин, на підставі якого виникло обтяження та зобов’язання за яким забезпечені заставою цінних паперів, є чинним та не визнаний недійсним в судовому порядку.

У звязку із зазначеними змінами ДУ необхідно привести у відповідність свої внутрішні документи до 30.04.2018 року.


Із оновленим Проектом внутрішнього примірного положення депозитарної установи можна ознайомитись у розділі Методичні матеріали з депозитарної діяльності.

У випадку наявності зауважень та пропозицій до примірника внутрішнього положення звертайтесь до ПАРД. Контактна особа – Маргарита Грищенко.

Поділитись:
Чи підтримуєте Ви механізм прийняття та набрання чинності нормативних актів НКЦПФР, який пропонує ПАРД?
Так 97%
Ні 3%
Чи зацікавлені Ви у запровадженні віддаленого укладення договорів та обслуговування клієнтів торговців та депозитарних установ без необхідності особистої присутності клієнта?
Так 89%
Ні 11%