Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

В Україні може бути запроваджено рахунок номінального утримувача

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій» №6141.

Проект закону розроблено з метою сприяння залученню іноземних інвестицій через спрощення процедури іноземного інвестування в Україні, забезпечення захисту іноземних інвестицій внаслідок запровадження правильного правового режиму обліку права власності на цінні папери клієнтів глобальних зберігачів або інших фінансових посередників за допомогою введення інституту номінального утримувача.

Концепція законопроекту передбачає, що українська депозитарна установа може відкрити рахунок в цінних паперах номінального утримувача іноземній фінансовій установі на підставі договору, яка відповідає таким вимогам:

  • зареєстрована в державі, що є членом ЄС та/або членом FATF або MONEYVAL;
  • відповідно до законодавства країни реєстрації фінансової установи має право надавати своїм клієнтам послуги щодо обліку ЦП та реєстрації переходу права власності на ЦП, в тому числі в інших державах на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами;
  • відповідає встановленим НКЦПФР вимогам;
  • не є установою, яка відповідно до законодавства України має високий рівень ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Рахунок номінального утримувача матиме особливий статус у вигляді окремого типу рахунку в цінних паперах. Такий рахунок також отримає особливий режим функціонування, відмінний від типу рахунку депонента.

Цінні папери на рахунку, облік яких буде здійснюватись номінальним утримувачем будуть належати клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача.

Законопроектом передбачений механізм розкриття інформації про власника цінних паперів, що створить юридичні механізми щодо витребування даної інформації. Зокрема, інформація про кінцевих власників цінних паперів буде розкриватися номінальним утримувачем в установлених випадках:

  • при складенні реєстру власників
  • на запит державного органу
  • у разі, якщо особа (інвестор) стає власником 10 та більше відсотків

За невиконання вимог щодо розкриття інформації номінальний утримувач буде нести відповідальність відповідно до умов договору з клієнтом. Також за НКЦПФР в такому випадку закріплюється право обмежити або заборонити на строк до шести місяців проведення всіх або окремих операцій на рахунку номінального утримувача.

Поділитись:
Чи підтримуєте Ви механізм прийняття та набрання чинності нормативних актів НКЦПФР, який пропонує ПАРД?
Так 97%
Ні 3%
Чи зацікавлені Ви у запровадженні віддаленого укладення договорів та обслуговування клієнтів торговців та депозитарних установ без необхідності особистої присутності клієнта?
Так 89%
Ні 11%