Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Щодо вимоги ДФСУ про реєстрацію платником ПДВ

Згідно наданої до Асоціації інформації, професійні учасники фондового ринку, у яких задекларований дохід від будь-якої діяльності перевищив 1 млн. грн., отримали від Головного управління ДФС у м. Києві вимогу подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням реєстраційну заяву за формою 1-ПДВ для реєстрації платником податку на додану вартість.

У зв’язку з цим, Асоціація нагадує, що відповідно до підпункту 196.1.1 пункту 196.1 статті 196 Податкового кодексу України не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість операції з випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб'єктами підприємницької діяльності, Національним банком України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, органами місцевого самоврядування відповідно до закону, включаючи інвестиційні та іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, деривативи, а також корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах; обміну зазначених цінних паперів та корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, на інші цінні папери, корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах; розрахунково-клірингової, реєстраторської та депозитарної діяльності на ринку цінних паперів, а також діяльності з управління активами (у тому числі пенсійними активами, фондами банківського управління), відповідно до закону та інших видів професійної діяльності на фондовому ринку, які підлягають ліцензуванню відповідно до закону.

Пункт 1 статті 181 Податкового кодексу України, на який посилається у своєму листі Головне управління ДФС у м. Києві, встановлює обов’язок зареєструватися як платник податку на додану вартість лише у разі нарахування доходів від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню податком на додану вартість на суму, що сукупно перевищує 1 000 000 гривень за останні 12 місяців.

Відповідно до частини 3 статті 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» професійна діяльність на фондовому ринку здійснюється виключно на підставі ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (крім професійної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів та депозитарної діяльності Національного банку України).

Згідно частини 1 статті 16 цього ж Закону поєднання професійної діяльності на фондовому ринку з іншими видами діяльності забороняється, крім:

  • провадження банком діяльності з торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності зберігача цінних паперів та діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
  • надання професійним учасником фондового ринку консультаційних послуг щодо емісії, обігу та обліку цінних паперів, щодо прав та обов'язків емітента, інвестора та/або особи, яка видала неемісійний цінний папір, щодо обігу та обліку інших фінансових інструментів, а також щодо здійснення фінансових інвестицій у зазначені цінні папери та інші фінансові інструменти;
  • здійснення компанією з управління активами діяльності з адміністрування пенсійних фондів та/або діяльності з управління іпотечним покриттям;
  • провадження професійним учасником фондового ринку діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, відмінне від надання рекламних послуг.

Отже, враховуючи те, що професійна діяльність на фондовому ринку є виключним видом діяльності, та полягає у здійсненні операцій та наданні послуг, що не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість, Асоціація наголошує на відсутності підстав для реєстрації професійного учасника фондового ринку платником податку на додану вартість.

Поділитись:
Чи підтримуєте Ви механізм прийняття та набрання чинності нормативних актів НКЦПФР, який пропонує ПАРД?
Так 97%
Ні 3%
Чи зацікавлені Ви у запровадженні віддаленого укладення договорів та обслуговування клієнтів торговців та депозитарних установ без необхідності особистої присутності клієнта?
Так 89%
Ні 11%