Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

ПАРД звернулася до РНБО України з приводу застосування санкцій

Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів, яка відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, зареєстрована як саморегулівна організація на фондовому ринку та об’єднує професійних учасників фондового ринку - депозитарні установи та торговців цінними паперами, направила звернення до Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідно до підпункту 9 пункту 372 Додатку №2 до Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02 травня 2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», застосовані персональні санкції до ПАТ «Московська біржа ММВБ-РТС», в тому числі, щодо використання програмних продуктів, а саме електронних торговельних систем «ПЗ Plaza», «ПЗ Forts».

Офіційною позицією НКЦПФР є застосування санкцій РНБО України всіма професійними учасниками ринку цінних паперів, в тому числі, фондовими біржами з дати введення таких санкцій в дію.

Негайне застосування зазначених санкцій безпосередньо не вплине на фінансовий стан та господарську діяльність ПАТ «Московська біржа ММВБ-РТС», однак матиме негативний влив як на ліцензіатів ринку цінних паперів України, так і на іноземних та вітчизняних інвесторів, які в наслідок цього не будуть залучені до торгів на фондовій біржі. Така ситуація призведе до відмови клієнтів торговців цінними паперами від подальшого продовження ділових відносин та погіршення інвестиційного клімату України.

Варто відмітити, що левова частка укладених угод щодо акцій українських емітентів здійснювалась на біржі ПАТ «Українська біржа», яка, в тому числі, також використовувала електронні торговельні системи «ПЗ Plaza», «ПЗ Forts». За даними НКЦПФР, станом на грудень 2017 року, 90% всіх біржових контрактів укладалися саме на цій біржі.

Для більшості торговців цінними паперами інформація, що опубліковувалася ПАТ «Українська біржа», слугувала додатковим індикатором для визначення справедливої вартості акцій українських емітентів. Також, у зв’язку із введеними в дію санкціями, неможливість суб’єктами господарювання визначити справедливу вартість фінансових інструментів вплине на об’єктивну оцінку активів пенсійних фондів, інститутів спільного інвестування, а також встановлення ринкової ціни на акції при проведенні викупу акцій мажоритарними власниками.

Як свідчить міжнародний досвід і останні практики застосування санкцій щодо країни-агресора в США, турбота про інтереси власних інвесторів має відігравати не останнє значення. При застосуванні будь-яких заходів обмежувального характеру має зберігатися баланс інтересів між правом держави на захист своєї безпеки та правами учасників відповідних правовідносин.

У зв’язку із наведеним вище, ПАРД звернулася до РНБО з проханням ініціювати створення робочої групи із залученням представників НКЦПФР, ПАТ «Українська біржа» та ПАРД з метою розробки механізмів мінімізації наслідків застосування санкцій РНБО України для професійних учасників задля того, що б запобігти настанню глобальних негативних наслідків для українського фондового ринку.

Поділитись:
Чи підтримуєте Ви механізм прийняття та набрання чинності нормативних актів НКЦПФР, який пропонує ПАРД?
Так 97%
Ні 3%
Чи зацікавлені Ви у запровадженні віддаленого укладення договорів та обслуговування клієнтів торговців та депозитарних установ без необхідності особистої присутності клієнта?
Так 89%
Ні 11%