Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану у 2023 році

Сьогодні набирає чинності Рішення НКЦПФР №466 від 26.04.2023р. «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану у 2023 році».

 

Так вказаним рішенням встановлено (на період дії воєнного стану) право акціонерів, що володіють більше 50% голосуючих акцій, скликати і проводити позачергові загальні збори АТ за умови повідомлення про це наглядової ради АТ шляхом направлення повідомлення за адресою місцезнаходження АТ.

 

Такі збори проводяться відповідно до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236.

 

А для укладення з Центральним депозитарієм договору про надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів особа, яка скликає збори, надає Центральному депозитарію оформлені відповідно до вимог його регламенту такі документи:

  • документи, необхідні для укладання договору;
  • розпорядження на складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, та переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства;
  • виписки з рахунку (рахунків) в цінних паперах, складені станом на дату надсилання повідомлення до наглядової ради акціонерного товариства та станом на дату, що передує даті надання розпорядження до Центрального депозитарію, які підтверджують факт володіння особою, яка скликає збори, більше 50% голосуючих акцій акціонерного товариства;
  • засвідчену особою, яка скликає збори, копію направленого наглядовій раді акціонерного товариства повідомлення та доказів направлення такого повідомлення;
  • оригінал або засвідчену особою, яка скликає збори, копію рішення такої особи, в якому визначено склад реєстраційної комісії.

Поділитись: