Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Подовжено строки рішення Комісії № 181 від 21.02.2023р.

24.04.2023 року на сайті НКЦПФР, у зв’язку з численними запитами та зверненнями від ПАРД та учасників ринків капіталу, оприлюднено рішення від 24.04.2023 року № 453 щодо внесення змін до рішення Комісії від 21 лютого          2023 року № 181 «Про встановлення порядку розкриття емітентами цінних паперів інформації щодо наявності зв’язків з іноземними державами зони ризику під час дії воєнного стану».

          Відповідно до Рішення №453, емітенти цінних паперів (окрім емітентів державних цінних паперів, інвестиційних сертифікатів, акцій корпоративних інвестиційних фондів, які уклали договори про управління активами таких корпоративних інвестиційних фондів з компаніями з управління активами та емітентів облігацій місцевих позик) у термін до 31.05.2023 мають надати інформацію щодо наявності зв'язків з іноземними державами зони ризику з 01.01.2021 - 31.12.2022, а саме: Російською Федерацією, Республікою Білорусь, Ісламською Республікою Іран, Корейською Народно-Демократичною Республікою шляхом подання до Комісія через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

          Нагадаємо, що попередній термін надання інформації був до 30.04.2023 року.

Також, НКЦПФР уточнено деякі норми щодо окремих аспектів стосовно змісту інформації, яку необхідно подати.

Рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, тобто з 25.04.2023 року.

Детальніше з рішенням можна ознайомитись за посиланням. 

 


Поділитись: