Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Новий Порядок виплати акціонерним товариством дивідендів

Комісія затвердила новий Порядок виплати акціонерним товариством дивідендів (Рішення НКЦПФР від 28 квітня 2023 року № 475) та зобов’язала депозитарні установи привести свої внутрішні документи у відповідність із цим рішенням не пізніше трьох місяців з дня набрання ним чинності (тобто до 01.08.2023р). 

Порядок виплати дивідендів саме через депозитарну систему України врегульовано Розділом ІІІ Порядку № 475.

Звертаємо увагу, що у п. 16 Порядку міститься норма, яка зобов’язує депозитарну установу мати окремий грошовий рахунок, що має бути відкрито виключно для забезпечення виплат доходів за цінними паперами, погашення боргових цінних паперів та інших виплат, передбачених абзацом першим частини п’ятої статті 20 Закону України «Про депозитарну систему України». На такому рахунку кошти, призначені для виплат, обліковуватимуться до моменту їх виплати особі, що має право на отримання дивідендів. 

Кошти, зараховані на грошові рахунки Центрального депозитарію, депозитарних установ, номінальних утримувачів, депозитаріїв-кореспондентів як дивіденди для їх розподілу за власниками, не є власністю або доходами Центрального депозитарію, Національного банку України, депозитарних установ, депозитаріїв-кореспондентів, номінальних утримувачів. На відповідні кошти не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями Центрального депозитарію, Національного банку України, депозитарних установ, номінальних утримувачів, депозитаріїв-кореспондентів. 

Враховуючи положення п. 17 Порядку № 475, депозитарні установи мають у внутрішніх документах передбачити порядок виплати дивідендів за зверненням особи, з якою припинено дію договору про обслуговування рахунку в цінних паперах/про відкриття рахунку в цінних паперах.

Попереднє рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 квітня 2016 року № 391 «Щодо порядку виплати акціонерним товариством дивідендів», втратило чинність з 01 травня 2023 року у зв’язку із прийняттям рішення про це №370 від 29.03.2023р.

Поділитись: