Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Про системи обліку часток ТОВ та ТДВ

З 01 січня 2024 року будуть введені в дію нормативно правові акти Комісії, які регулюватимуть роботу системи обліку часток ТОВ та ТДВ, а також проведення в цій системі електронних загальних зборів учасників ТОВ/ТДВ.

17 травня 2023 року Комісією було прийнято два рішення № 525 «Про затвердження Порядку ведення облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю» (надалі – Порядок №525) та № 526 «Про затвердження Порядку проведення загальних зборів учасників товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю із застосуванням засобів електронних комунікацій через облікову систему часток». (надалі – Порядок №526).

 Порядок №525 встановлюватиме порядок ведення та внесення змін до облікової системи часток, надання інформації з неї, порядок припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток, а також порядок здійснення через облікову систему часток реалізації переважного права учасників товариства, направлення повідомлень учасникам товариства, виплати дивідендів, порядок відкриття та функціонування рахунка умовного зберігання (ескроу) часток товариства.

Порядок №526 регулюватиме процес скликання та проведення загальних зборів учасників ТОВ/ТДВ через облікову систему часток із використанням програмно-технічного комплексу Центрального депозитарію (електронна система ЦД), що забезпечує ідентифікацію та реєстрацію учасників товариства (їх представників) для участі у загальних зборах учасників товариства, що проводяться із застосуванням засобів електронних комунікацій через облікову систему часток.

Перехід до системи обліку часток ТОВ/ТДВ чи повернення до обліку в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадський формувань є добровільним та відбуватиметься за одностайним рішенням учасників загальних зборів товариств

Поділитись: