Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Актуальні зміни до законодавства з питань фінансового моніторингу

На офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з’явився текст Рішення від 24 травня 2023 року № 560 Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 травня 2023 року № 485 (дата юстування 26.05.2023 року), а також текст самого Рішення НКЦПФР від 02 травня 2023 року № 485 Про затвердження Змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Зміни до «Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» від 11.03.2021 № 176 стосуються, в тому числі, встановлення високого ризику клієнтам, а саме те, що суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний встановити високий ризик ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) та здійснити посилені заходи належної перевірки, зокрема стосовно таких клієнтів:

- клієнтів, які є громадянами Російської Федерації та/або Республіки Білорусь (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особами, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є Російська Федерація та/або Республіка Білорусь;

- клієнтів, які є юридичними особами – резидентами Російської Федерації та/або Республіки Білорусь;

- клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни Російської Федерації та/або Республіки Білорусь (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є Російська Федерація та/або Республіка Білорусь;

- клієнтів, засновником (учасником, акціонером) або власником яких прямо чи опосередковано через інші юридичні особи (трасти, інші подібні правові утворення) є Російська Федерація та/або Республіка Білорусь;

- клієнтів, щодо яких суб’єктом первинного фінансового моніторингу під час здійснення моніторингу фінансових операцій із застосуванням ризик-орієнтованого підходу за результатами перевірки джерела коштів встановлено, що джерело коштів, пов’язаних з фінансовою операцією такого клієнта, походить з Російської Федерації та/або Республіки Білорусь;

- клієнтів, які здійснюють передачу (отримання) активів до (з) України, використовуючи депозитарні установи, банки, інші фінансові установи та небанківських надавачів платіжних послуг, місцем перебування та/або реєстрації яких є Російська Федерація та/або Республіка Білорусь.

Також, уточнені норми щодо вимог, зокрема, до керівників СПФМ, відповідальних працівників, т.в.о. відповідальних працівників, голів та членів наглядового органу та працівників суб'єкта первинного фінансового моніторингу, залучених до проведення первинного фінансового моніторингу, а саме, що такі особи не можуть мати громадянства (підданства) Російської Федерації та/або Республіки Білорусь.

Нагадуємо, що відповідно до норм Положення №176, суб’єкт первинного фінансового моніторингу здійснює оновлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу постійно, але не пізніше трьох місяців з дня набрання чинності змінами до законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, якщо інші строки не встановлені законодавством.

ПАРД буде оновлено примірні внутрішні документи з урахуванням вищенаведеного та інформовано членів ПАРД щодо їх готовності для подальшого надсилання за запитом.

 

Поділитись: