Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Увага! Зміни до Рішення Комісії №181 від 21.02.2023р. (Подовжено термін розкриття інформації)

30 травня 2023 року своїм Рішенням № 584 Комісія внесла зміни до Рішення №181 від 21.02.2023р. «Про встановлення порядку розкриття емітентами цінних паперів інформації щодо наявності зв’язків з іноземними державами зони ризику під час дії воєнного стану», згідно яких інформація про наявність у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику, - розкривається емітентами у термін до 30.06.2023р. 

Згідно внесених змін пункт 1 Рішення № 181 викладено у новій редакції:

«1. Емітентам цінних паперів (окрім емітентів державних цінних паперів, інвестиційних сертифікатів, акцій корпоративних інвестиційних фондів, які уклали договори про управління активами таких корпоративних інвестиційних фондів з компаніями з управління активами, емітентів облігацій місцевих позик та емітентів цінних паперів, які перебувають на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, відповідно до Переліку затвердженого Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від  22.12.2022  № 309 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.12.2022 за 1668/39004 (із змінами)) у термін до 31.05.2023 надати інформацію щодо наявності зв'язків з іноземними державами зони ризику за період з 01.01.2021 - 31.12.2022, а саме: Російською Федерацією, Республікою Білорусь, Ісламською Республікою Іран, Корейською Народно-Демократичною Республікою шляхом подання до Комісії через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.»

Встановити, що емітенти цінних паперів, у яких наявна інформація відповідно до підпункту 5 пункту 2 цього Рішення, розкривають таку інформацію у термін до 30.06.2023».
Поділитись: