Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Зміни до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України

06 травня 2023 року НКЦПФР прийняла Рішення № 521, яким внесла зміни до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України, затвердженого Рішенням НКЦПФР №34 від 21.01.2021р., зокрема, змінила особливості надання нею допуску окремим категоріям цінних паперів.

 Відтепер НКЦПФР має право за власною ініціативою (на підставі прийняття відповідного рішення НКЦПФР / розпорядження уповноваженої особи НКЦПФР)  здійснювати надання допуску цінним паперам, які входять до фондових індексів, а саме:

 S&P 500,

NASDAQ 100,

FTSE 100,

DAX,

CAC 40,

Nikkei 225.

 або є борговими цінними паперами, емітентами яких є наступні іноземні держави:

 Італійська Республіка,

Канада,

Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії,

Сполучені Штати Америки,

Федеративна Республіка Німеччина,

Французька Республіка,

Японія.

 Цінні папери іноземного емітента можуть бути допущені до обігу на території України при одночасному дотриманні таких умов:

- випуск та/або проспект цінних паперів іноземного емітента (у разі його відсутності - інший документ, що містить інформацію про випуск цінних паперів іноземного емітента) зареєстровано в країні походження емітента та/або країні, де здійснюється обіг його цінних паперів на регульованому ринку (якщо необхідність такої реєстрації передбачена законодавством відповідної країни), і такі цінні папери розміщено за межами України;

- цінним паперам іноземного емітента присвоєно міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN), код класифікації фінансових інструментів (код CFI);

- цінні папери іноземного емітента допущено до обігу принаймні на одному з іноземних регульованих ринків, що входять до Переліку іноземних регульованих ринків, на яких мають бути допущені до обігу цінні папери іноземних емітентів, для допуску їх до обігу на території України (додаток 1).

 Перелік іноземних регульованих ринків, на яких мають бути допущені до обігу цінні папери іноземних емітентів, для допуску їх до обігу на території України (Додаток 1), за наслідком змін додатково включає в себе і регульовані ринки Швейцарії.

 У Рішенні вказано, що воно набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, а Департамент методології корпоративного управління, корпоративних фінансів, фінансових інструментів на ринках капіталу та організованих товарних ринків має забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Враховуючи те, що Рішення Комісії № 521 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 липня 2023 р. за № 1148/40204, а 03.08.2023 офіційно було опубліковано в Офіційному віснику України №66 (офіційне видання), тож з 04 серпня 2023 року це рішення набрало законної сили.

Поділитись: