Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Оновлено Стратегію розвитку фінансового сектору України

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку разом із Національним банком України,  Міністерством фінансів України та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб затвердили та оприлюднили нову Стратегію розвитку фінансового сектору України.

Нова Стратегія є безстроковою, що зумовлено високою загальною невизначеністю умовами війни.

В той же час Стратегія передбачає, що спільні дії регуляторів та Фонду гарантування вкладів у фінансовому секторі будуть спрямовані на досягнення п’яти таких стратегічних цілей:

·                макроекономічна стабільність,

·                фінансова стабільність,

·                фінансова система працює на відновлення країни,

·                сучасні фінансові послуги,

·                інституційна спроможність регуляторів та ФГВФО

 Серед майбутніх пріоритетів фінансової системи Стратегія, зокрема, визначає, забезпечення стійкості та спроможності вітчизняних ринків капіталу, у тому числі шляхом розвитку їх інфраструктури та упровадження нових видів та вдосконалення наявних фінансових інструментів; упровадження регулювання та нагляду за ринком віртуальних активів; підвищення ефективності роботи регуляторів фінансового сектору. За сприятливих і стійких макроекономічних умов передбачається поступове посилення довгострокової стійкості пенсійної системи.

Особливу увагу в Стратегії приділено імплементації європейського законодавства та кращої світової практики у сферах регулювання та нагляду за фінансовим сектором, врегулювання неплатоспроможності та виведення з ринку учасників фінансових установ. У фокусі уваги – набуття режиму внутрішнього ринку з ЄС у сфері фінансових послуг, адже безумовним спільним пріоритетом усіх учасників, які доєднались до виконання Стратегії, є рух до вступу України до ЄС.

Поділитись: