Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Набрали чинності зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу СПФМ - небанківських установ

12.09.2023 року набрали чинності Рішення НКЦПФР від 6 липня 2023 року №745 (враховуючи зміни, внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 липня 2023 року №821), що вносять зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку від 11.03.2021 №176.

Зміни, в тому числі, стосуються вимог щодо здійснення належної перевірки, що передбачають наступне:

СПФМ мають забезпечити зберігання та захист інформації, передбаченої Законом, що стосується належної перевірки клієнта, забезпечення актуальності отриманих та існуючих документів, даних та інформації про клієнта, а також щодо осіб, які є учасниками фінансової операції, відповідно до Правил щодо порядку збору, зберігання, створення електронних та резервних копій документів щодо здійснення заходів належної перевірки, а також інших документів та інформації, передбаченої Законом, порядку зберігання електронних та резервних копій та з урахуванням вимог, встановлених цим Положенням.

 СПФМ зобов’язані створити електронні копії з отриманих від клієнта (в паперовій та/або електронній формі) та створених самостійно документів (паперових та/або електронних), що стосуються належної перевірки клієнта, існуючих документів, даних та інформації про клієнта, а також щодо осіб, які є учасниками фінансової операції з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, особою, яка створює такі копії.

 Такі електроні копії можуть використовуватися суб’єктом первинного фінансового моніторингу під час здійснення первинного фінансового моніторингу щодо клієнтів.

 СПФМ зобов’язані створити резервні копії з виготовлених електронних копій, передбачених цим Положенням, з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, особою, яка створює такі копії, та забезпечити їх зберігання та захист від втрати, знищення в незалежному сховищі, зокрема Центрі обробки даних, яке повинно бути географічно рознесено від приміщень суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відстань між їх розташуванням повинна бути не менш 1500 м) та відповідати вимогам міжнародного стандарту TIA-942 не менше ніж Tier 3.

 Всі отримані від клієнта та створені самостійно документи, що стосуються належної перевірки клієнта, дані та інформація про клієнта, а також щодо осіб, які є учасниками фінансової операції, зберігаються за місцезнаходженням суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

 Суб'єкти первинного фінансового моніторингу мають право передати на зберігання до спеціалізованої установи документи та інформацію щодо клієнтів, ділові відносини з якими припинено більше п’яти років, за умов створення резервних копій та забезпечення оперативного доступу до таких документів у випадках, передбачених законодавством.

 Працівники СПФМ, які під час виконання своїх функцій та/або надання послуг безпосередньо або опосередковано отримали інформацію, що стосується належної перевірки клієнта, забезпечення актуальності отриманих та існуючих документів, даних та інформації про клієнта, а також щодо осіб, які є учасниками фінансової операції, зобов'язані не розголошувати цю інформацію, крім випадків, передбачених законом, і не використовувати її в своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

 У разі знищення, втрати або пошкодження документів (у тому числі електронних), їх копій, записів, даних, інформації до закінчення строку їх зберігання незалежно від причин СПФМ в триденний строк після встановлення таких фактів повідомляє про це НКЦПФР рекомендованим листом з повідомленням про вручення, в якому також надає інформацію щодо наявності повних даних із резервних копій для забезпечення подальшої діяльності.

Нагадуємо, що 19.09.2023 року ПАРД заплановане проведення Комітету з питань фінансового моніторингу ПАРД, на якому будуть розглянуті, зокрема, вищезазначені зміни.

 Детальніше про захід за посиланням. 

Поділитись: