Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Відтерміновано запровадження атестації осіб, які здійснюватимуть професійну діяльність.

Офіційно опубліковано (05.10.2023 в Офіційному віснику України), а отже набуло чинності Рішення НКЦПФР № 827 від 28.07.2023, яким вносяться зміни, зокрема, до Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР № 319 від 25.06.2020р.

Змінами встановлено, що атестація осіб, які здійснюють або мають намір здійснювати професійну діяльність на фондовому ринку, відповідно до Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку, - здійснюється починаючи з 01 вересня року, наступного після року припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Особи, які станом на 31 серпня року, наступного після року припинення чи скасування воєнного стану в Україні, мають кваліфікаційні посвідчення, отримані відповідно до Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженого Наказом № 215, які продовжують або мають намір продовжувати здійснювати дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, починаючи з 01 вересня року, наступного після року припинення чи скасування воєнного стану в Україні, до закінчення строку дії таких кваліфікаційних посвідчень з метою отримання нового кваліфікаційного посвідчення повинні в порядку, встановленому Положенням про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженим цим рішенням, пройти повторну атестацію.

 З 01 вересня року, наступного після року припинення чи скасування воєнного стану в Україні. вважатимуться такими, що втратили чинність:

№ 215 «Про затвердження Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку» та

рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 січня 2013 року № 62 «Про затвердження Порядку роботи екзаменаційних комісій та проведення кваліфікаційних іспитів фахівців з питань фондового ринку»
Поділитись: