Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Затверджений Порядок притягнення до відповідальності та визначення розмірів штрафів за порушення у сфері держреєстрації юридичних осіб

ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Цей Порядок визначає процедуру притягнення юридичної особи, юридичної особи – резидента / фізичної особи – резидента, яка є засновником (учасником) юридичної особи та/або здійснює вирішальний вплив на її діяльність, до відповідальності та накладення штрафів за порушення у сфері державної реєстрації юридичних осіб, встановлених абзацами другим – четвертим частини четвертої статті 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
(далі – порушення), а саме:

-                 Внесення особами, уповноваженими на вчинення дій, спрямованих на державну реєстрацію створення юридичної особи або зміну учасників юридичної особи, до документів, що подаються для такої державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність тягнуть за собою накладення штрафу на таку юридичну особу у розмірі від однієї тисячі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

-                 Неподання або несвоєчасне подання особами, уповноваженими діяти від імені юридичної особи, державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність тягне за собою накладення штрафу на таку юридичну особу в розмірі від однієї тисячі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

-                 Ненадання юридичними особами - резидентами, які є засновниками (учасниками) юридичних осіб, та фізичними особами - резидентами, які є засновниками (учасниками) юридичних осіб та/або здійснюють вирішальний вплив на їхню діяльність, на запит юридичних осіб інформації, необхідної для подання юридичною особою для внесення або актуалізації в Єдиному державному реєстрі інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи, тягнуть за собою накладення штрафу на таку юридичну або фізичну особу - резидента в розмірі від однієї тисячі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Згідно пункту 3 Порядку штраф за порушення може бути накладено протягом одного року з дня виявлення порушення, але не пізніше трьох років з дня його вчинення.

 

Порушення  може бути встановлено, зокрема:

-       за результатом здійснення контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

-      на підставі повідомлення державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у випадку, передбаченому Порядком державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особ;

-      за результатом здійснення перевірки інформації, наданої юридичною особою, проведеної відповідно до Порядку проведення перевірки інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, затвердженого відповідно до законодавства.

 

За наслідком виявлення порушення складається протокол.

 Особа, щодо якої складено протокол, має право:

-        знайомитися з протоколом та іншими матеріалами справи;

-        подавати клопотання та докази;

-        надавати усні та/або письмові пояснення;

-        користуватися правовою допомогою адвоката або іншого фахівця у галузі права;

-        оскаржувати постанову у справі.

Порядком також визначено процедури повідомлення особи про складення щодо неї протоколу та порядок розгляду справи про порушення.

 За наслідком розгляду справи уповноважена посадова особа Міністерства юстиції України виносить одну з таких постанов:

-      про накладення штрафу;

-      про закриття справи.

 Цей наказ опублікований в Офіційному віснику України, 06.11.2023, № 88, а отже набув чинності 07.11.2023р.

 Також нагадуємо, що з 01 грудня 2023 року набуде чинності Наказ Міністерства юстиції України від 12.07.2023 № 2542/5, яким затверджено Порядок повідомлення держателя ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи.

 

Поділитись: