Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Вимоги НБУ до інформування банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг

Нагадаємо, що до 21 листопада 2023 року банкам слід привести свою діяльність у відповідність до затверджених Змін до Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг (Постанова НБУ № 129 від 18.10.2023).

 Відтепер це Положення визначає вимоги до банків щодо інформаційного забезпечення клієнтів - фізичних осіб (далі - інформування клієнта) про умови та порядок надання банками банківських та інших фінансових послуг, включаючи фінансові платіжні послуги, державне регулювання ринку яких здійснюється Національним банком України (далі - банківська послуга), шляхом розміщення інформації про банківські послуги на всіх власних вебсайтах банку (далі - власний вебсайт банку), поширення реклами, а також інформування під час користування банківськими послугами.

Депозитарна діяльність та діяльність з торгівлі фінансовими інструментами є фінансовими послугами в розумінні положень ст. 4 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

 Затвердженими змінами, зокрема, уточнено:

· місце та форма розміщення попереджень про можливі наслідки в разі користування послугами банку на власному вебсайті та в рекламі на інших вебсайтах;

· порядок розкриття істотних характеристик банківської послуги на власному вебсайті банку, на інших вебсайтах та в рекламі;

· розкриття інформації / поширення реклами про роздрібні продукти, технології та інструменти банку, що існують у формі окремих проєктів (фінтех-проєкт).

 Банк здійснює інформування клієнта в частині поширення реклами з урахуванням вимог законодавства про рекламу, споживче кредитування, законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку та діяльність з надання фінансових послуг.

 Також положення доповнено новими термінами:

рекламний макет - графічне, візуальне (анімаційне), звукове оформлення повідомлення про фінансову установу, її діяльність та фінансові послуги, що поширюється споживачам реклами в друкованій або електронній формі;

система дистанційного обслуговування - сукупність каналів дистанційного електронного обслуговування [телефон, месенджер, банкомат, пристрій з функцією приймання готівки (cash-in), мобільний застосунок, мережа Інтернет та інші засоби, пов’язані з електронною комунікаційною мережею], які без одночасної фізичної присутності споживача та надавача послуг забезпечують надання споживачу фінансових, платіжних або інших послуг.

 Передбачені зміни щодо інформаційного забезпечення сприятимуть усвідомленому прийняттю рішення споживачем про користування послугою банку.

 Постанова Правління Національного банку України від 18 жовтня 2023 року № 129 “Про затвердження Змін до Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг” набрала чинності з 21 жовтня 2023 року, проте для банків передбачено перехідний період 1 місяць на приведення своєї діяльності у відповідність до затверджених змін.

 

Поділитись: