Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Зміни до Рішення № 1221 щодо пруденційних нормативів

Комісія своїм рішенням № 1296 від 17.11.2023р . внесла нові зміни до Рішення №1221 від 29.09.2022р. «Щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках» .

Змінами встановлено, що план заходів професійного учасника щодо покращення свого фінансового стану може бути більшим, ніж 30 календарних днів, у тому випадку, якщо такі заходи стосуються збільшення статутного капіталу професійного учасника.

Також розширено перелік підстав, за які Комісія може відмовитися від погодженого плану, а саме:

«11. Комісія має право відмовитися від погодженого плану заходів, якщо:

   план заходів не відповідає вимогам цього рішення та/або до плану заходів не додані підтверджуючі документи щодо здійснених дій, спрямованих на реалізацію заходів, зазначених у плані;

    план заходів містить недостовірну інформацію (інформацію, яка повідомляє інформацію, розміщену в базі даних особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, на власному веб-сайті професійного учасника, або інформацію, наявну в Комісії) ;

    план заходів не може бути реалізований у строк 30 календарних днів, що виходять із встановленої мінімальної тривалості окремих процесів, передбачених планом заходів, крім процесів, які передбачають заходи щодо збільшення статутного капіталу учасників професійного капіталу ринків та організованих товарних ринків;

    план заходів не може бути реалізований у разі визначення ним строків, план заходів заходів щодо збільшення статутного капіталу професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків;

   реалізація плану заходів не призведе до покращення фінансового стану учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків та приведення значення пруденційного показника у відповідність до нормативного значення;

     порушені визначені погоди цим рішенням строки подання плану заходів на проведення до Комісії;

     план заходів подано на погодження до Комісії повторно після прийняття рішення про відмову у погодженні плану заходів;

   план заходів подано на погодження до Комісії повторно після прийняття рішення про погодження плану заходів, у разі якщо відхилення пруденційного показника від нормативного значення є триваючим.». 

 Рішення набуло чинності 18.11.2023.

А з 01 грудня 2023 року набудуть чинності норми щодо змін розрахунку нормативу ліквідності (абзац четвертого – одинадцятого підпункту 1 пункту 1 рішення №1296), а саме:
   

  «вартість цінних паперів одного відкритого спеціалізованого інвестиційного фонду грошового забезпечення може складати не більше 20% від суми ГК, ОВДП та ОЗДП ;

     для розрахунку нормативу ліквідності активів використовують цінні папери, які професійний учасник ринків капіталу та організованих товарних ринків є достатніми для продажу, що складають його торговий портфель. Оцінка цінних паперів торгового портфелю, що використовують для розрахунку нормативу ліквідності активів, випущених за справедливу вартість відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності. Цінні папери, які професійний учасник ринків капіталу та організованих товарних ринків стають до погашення, що відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності оцінюються за амортизованою собівартістю, для розрахунку нормативу ліквідності активів не використано;

     оцінка ОЗДП за справедливу вартість використання з використанням наступних ресурсів у порядку зниження їх переваги:

    BGN «Типова ціна Bloomberg» (Bloomberg Generic Price) з інформаційного терміналу Bloomberg – консенсусна ринкова ціна облігації, визначена на основі котирувань, які отримані Bloomberg із кількох джерел, та іншої інформації, яка у Bloomberg вважається доречною;

     інші дані з інформаційного терміналу Bloomberg згідно з рішеннями підрозділу з управління ризиками/ризик-менеджера професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків (за наявності);

     «Зведений показник торгівлі Thomson Reuters для інструментів з фіксованим доходом» з інформаційно-аналітичного терміналу Thomson Reuters Eikon (Thomson Reuters Fixed Income Trading composite, TRFIT COMPOSITE, RIC = R, де RIC - це індивідуальний код інструменту в інформаційно-аналітичному терміналі Thomson Reuters Eikon );

     інші дані з інформаційно-аналітичного термінала Thomson Reuters Eikon згідно з рішенням підрозділу з управління ризиками/ризик-менеджера професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків (у наявності);».

 

Поділитись: