Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Зміни до Рішення про проведення загальних зборів КІФ у період воєнного стану

Опубліковано Рішення НКЦПФР № 158 від 07.02.2024 «Про внесення зміни до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану».

Змінами викладено в новій редакції п. 68 Рішення №754 від 06.07.2023 (Порядок), згідно якої норму доповнено правом депозитарної установи посвідчувати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, виданої від фізичної особи.

« 68. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується депозитарною установою, нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому, передбаченому законодавством, порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами».

Рішення № 158 набирає чинності з 09.02.2024 – з дня наступного за днем його опублікування на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Поділитись: