Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Щодо вимог до адміністратора за випуском облігацій під час дії воєнного стану в Україні

Оприлюднено Рішення Комісії № 163 від 09 лютого 2024 року, яким встановлено вимоги до адміністратора за випуском облігацій під час дії воєнного стану в Україні.

Порядок призначення (обрання) адміністратора, укладення договору про призначення адміністратора, визначення винагороди адміністратора, припинення його повноважень, а також права та обов’язки адміністратора, особливості вчинення адміністратором дій та правочинів щодо захисту прав та інтересів власників облігацій, у тому числі щодо розподілу коштів між власниками облігацій, інші питання, пов’язані з діяльністю адміністратора регулюються нормами розділу VIII Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», рішення НКЦПФР від 24 грудня 2021 року № 1259 «Про затвердження порядку проведення зборів власників облігацій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 березня 2022 року за № 274/37610, інших нормативно-правових актів НКЦПФР.

Адміністратор протягом 3 робочих днів з дня підписання договору (договорів) про призначення адміністратора повинен повідомити НКЦПФР з наданням копії такого договору (договорів) про призначення адміністратора, засвідченого (их) у встановленому порядку.

Рішення набуває чинності з 13 лютого 2024 року – дня наступного за днем його опублікування.

Поділитись: