Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Внесено зміни до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків

Набув чинності Наказ Міністерства Фінансів України № 698 від 13.12.2023р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 18 серпня 2015 року № 721» (надалі – Наказ № 698)  у зв’язку з його опублікуванням 13 лютого 2024 року в Офіційному віснику України № 13.

Нагадаємо, що Наказом Мінфіну № 721 від 18.08.2015 затверджено Порядок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів (надалі – Порядок).

У своїй більшості зміни стосуються необхідності подання повідомлень про відкриття/закриття електронних гаманців, а також включення до переліку установ, на яких поширюється дія цього Порядку небанківських надавачів платіжних послуг та емітентів електронних грошей.

Зокрема, заголовок Порядку викладено у новій редакції: "Порядок
подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців платників податків у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей до контролюючих органів".

Відповідно зазнали зміни і деякі додатки Порядку.

 Наказом № 698 установлено, що на період до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України Порядок (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 09 липня 2019 року N 292), застосовується з урахуванням особливостей, визначених підпунктами 69.1769.32 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України. Банки, інші фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг / емітенти електронних грошей повідомлення про відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців платників податків, визначених пунктом 69.1 статті 69 глави 6 розділу II Податкового кодексу України, до контролюючих органів зобов'язані подати:

·             у строк, визначений підпунктом 69.17 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, - повідомлення про відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців, відкритих/закритих до 01 серпня 2023 року, крім повідомлень небанківських надавачів платіжних послуг/емітентів електронних грошей про відкриття рахунків / електронних гаманців, не закритих на 01 квітня 2023 року, які небанківські надавачі платіжних послуг / емітенти електронних грошей зобов'язані надіслати відповідно до абзацу другого підпункту 69.32 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України протягом одного місяця з дня припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України;

·        у день відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців - повідомлення про відкриття/закриття рахунків / електронних гаманців, відкритих/закритих з 01 серпня 2023 року.

Поділитись: