Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Внесено зміни до Рішення № 1339 про моніторинг відповідності осіб займаним посадам

Рішенням №201 від 19.02.2024р. «Про внесення змін до Порядку здійснення НКЦПФР моніторингу відповідності осіб займаним посадам у період дії воєнного стану»  встановлено, що тимчасово на період дії воєнного стану не застосовуються норми нормативно-правових актів, якими встановлені стандарти корпоративного управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків, в частині наявності сертифікатів на право вчинення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

Окрім того, Порядок також зазнав деяких змін.

Відтепер моніторинг відповідності займаній посаді у професійному учаснику ринків капіталу (крім банків) також здійснюватиметься щодо особи, яка не входить до складу наглядової ради або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду, та не є особою, яка здійснює виконавчі функції, але має постійний доступ до інсайдерської інформації, що прямо або опосередковано стосується ліцензіата, та має повноваження ухвалювати управлінські рішення (має право першого підпису), що впливають на подальший розвиток і комерційні перспективи такого ліцензіата (далі – особа, що має право першого підпису).

Пункт 8. Порядку викладено у новій редакції:

«У разі тимчасової відсутності керівника (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність) особа, яка тимчасово виконує його обов’язки, має приступити до виконання обов’язків керівника з першого дня його відсутності.

У разі тимчасової відсутності керівника професійний учасник повинен подати до НКЦПФР в електронній формі офіційним каналом зв’язку з урахуванням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг інформацію щодо особи, яка тимчасово виконує його обов’язки сумарно більше  90 днів протягом 12 місяців (крім випадку наявності рішення НКЦПФР про відповідність такої особи посаді керівника), згідно додатку до цього Порядку, не пізніше дев’яносто другого дня виконання цих обов’язків такою особою. До такої інформації додається документ компетентного органу країни постійного місця проживання та громадянства такої особи про те, є чи немає у неї судимості. Така особа повинна відповідати вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації, встановленим цим Порядком та Стандартами, до керівника.

Професійний учасник повинен подати до НКЦПФР в електронній формі офіційним каналом зв’язку з урахуванням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг інформацію щодо особи, що має право першого підпису, яка є особою, що здійснює управлінські функції, сумарно більше  90 днів протягом 12 місяців (крім випадку наявності рішення НКЦПФР про відповідність такої особи посаді керівника), згідно додатку до цього Порядку не пізніше дев’яносто другого дня виконання управлінських функцій такою особою. До такої інформації додається документ компетентного органу країни постійного місця проживання та громадянства такої особи про те, є чи немає у неї судимості. Така особа повинна відповідати вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації, встановленим цим Порядком та Стандартами, до керівника.».

Рішення набере чинності з 21.02.2024р – з дня наступного за днем опублікування на офіційному сайті НКЦПФР.
Поділитись: