Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Відповідь МФУ на запит ПАРД щодо встановлення статусу підзвітної фінансової установи

У зв’язку із наявною неоднозначністю трактування норм чинних законодавчих актів стосовно встановлення статусу підзвітної фінансової установи, в тому числі, Порядку застосування загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information), затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 26.05.2023 № 282 (далі – Порядок №282), ПАРД надіслано офіційні запити до Міністерства фінансів України та Державної податкової служби України стосовно надання роз’яснень.

В листі-відповіді МФУ чітко зазначено розмежування тих Кастодіальних установ та Інвестиційних компаній, які отримали ліцензії до 30 червня 2023 року включно, та тих юридичних осіб, які набули такий статус Кастодіяльної установи та / або Інвестиційної компанії після 1 липня 2023 року.

У відповіді, зокрема, акцентовано увагу на те, що Організації, які отримали ліцензії на ведення діяльності тісно пов’язаної з діяльністю Депозитарної Установи, Кастодіальної Установи, Інвестиційної Компанії або Визначеної Страхової Компанії до 30 червня 2023 року включно, застосовують правила встановлення дати набуття статусу ПФУ, наведені вище з урахуванням вимог пункту 531.1 статті 531 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу.

Норми Порядку застосування CRS не мають зворотної дії у часі та не замінюють норми пункту 531.1 статті 531 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу.

Зокрема, для Кастодіальної Установи та Інвестиційної Компанії набуття статусу ПФУ залежить від критеріїв щодо структури доходів протягом періоду діяльності (три попередні календарні роки або періоду існування організації, якщо вона існувала менше трьох років). Якщо визначення статусу здійснюється станом на 30 червня 2023 року, тоді організації потрібно аналізувати структуру доходів за 2022, 2021 та 2020 роки. Якщо протягом цього періоду організація не вела діяльність, яка дозволяє її визнати Кастодіальною Установою або Інвестиційною Компанією (тобто частка таких доходів у загальній сумі валових доходів становила менше 50 % для Інвестиційної Компанії та/або менше 20 % для Кастодіальної Установи), то організація не мала статусу Кастодіальної Установи або Інвестиційної Компанії станом на 30 червня 2023 року.

Якщо станом на 30 червня 2023 року організація може встановити наявність в неї статусу ПФУ за правилами, визначеними вище, вона зобов’язана подати заяву про взяття її на облік як ПФУ до 31 грудня 2023 року, якщо станом на 30 червня 2023 року організація зберігала загальну цивільну дієздатність на ведення господарської діяльності.

Проте до організацій, утворених починаючи з 01 липня 2023 року, застосовуються правила встановлення дати набуття статусу ПФУ, визначені пунктом 2 розділу ХІ Порядку застосування CRS. Такі організації подають заяву про їх взяття на облік у строк, визначений пунктом 393.3 статті 393 Кодексу, тобто для Організацій, що відповідають визначенню Депозитарної Установи та/або Кастодіальної Установи, – з дати рішення регулятора ринку фінансових послуг про видачу ліцензії, що надає право здійснювати діяльність з надання відповідних видів фінансових послуг (для банку – з дати внесення відомостей про новостворений банк до Державного реєстру банків).

 

Детальніше з запитом ПАРД та відповіддю МФУ можна ознайомитись за посиланням.

Поділитись: