Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Ще зміни до Порядку здійснення моніторингу відповідності осіб займаним посадам

Зміни (Рішення НКЦПФР №201 від 19.02.2024р.) до Порядку здійснення НКЦПФР моніторингу відповідності осіб займаним посадам у період дії воєнного стану, які набули чинності відучора, сьогодні вже зазнали деяких змін (Рішення НКЦПФР № 217 від 21.02.2024р.).

 

В результаті узагальнення крайніх новел, маємо п.1 Порядку здійснення НКЦПФР моніторингу відповідності осіб займаним посадам у період дії воєнного стану (Рішення НКЦПФР № 1339 від 11.11.2022р.) у новій редакції:

« 1. Встановити, що тимчасово на період дії воєнного стану, моніторинг відповідності займаним посадам та вимогам, встановленим законодавством, у тому числі щодо ділової репутації здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом проведення оцінки відповідності займаним посадам у професійних учасниках ринків капіталу (крім банків) осіб на таких посадах:

голова, член наглядової ради або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду;

голова колегіального виконавчого органу/особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (далі – керівник);

член колегіального виконавчого органу.

 

Цей Порядок поширюється також на:

особу, яка виконує обов’язки керівника, у разі необрання/непризначення керівника в установленому законодавством порядку,

особу, яку призначено тимчасово виконувати обов’язки керівника, у випадку, передбаченому пунктом 8 цього розділу;

особу, яка не входить до складу наглядової ради або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду, та не є особою, яка здійснює виконавчі функції, але має постійний доступ до інсайдерської інформації, що прямо або опосередковано стосується ліцензіата, та має повноваження ухвалювати управлінські рішення (має право першого підпису), що впливають на подальший розвиток і комерційні перспективи такого ліцензіата (далі – особа, що має право першого підпису).».

 

Рішення НКЦПФР № 217 від 21.02.2024р. набере чинності з 23.02.2024р – з дня наступного за днем опублікування на офіційному сайті НКЦПФР.

Поділитись: